ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на колона от Мадара

                                  

Надписа се намира върху мраморна колона с диаметър 0.47м. и запазена височина 0.78м. Горната и долната част от колоната са отчупени. Надписът не обхожда в околовръст колоната, а е разположен само от едната страна. Средната част от текста на надписа също е повредена, тъй като там колоната също е счупена и на липсващите фрагменти е по-голямата част от надписа. Запазени са по няколко букви от началото и края на всеки от редовете.

Правени са много опити да се разчете текста, но поради липсата на голяма част от надписа е трудно да се прецени доколко е успешна реконструкцията.

В квадратни скоби съм сложил някои от допълванията правени при опитите да се реконструира текста, а в светлосив цвят са както попълванията, така и букви, чийто прочит е съмнителен поради липса на част от тях и възможно да бъде разчетена и като друга буква.

Колоната е намерена сред на олтарната част  на черква намираща се под Мадарските скали. Сега се намира в НАМ.

Разчитането на името Омуртаг и титлата архонт, макар и да е твърде възможно, все пак не е съвсем сигурно. Особен интерес предизвикват буквите в края на 5 ред и началото на 6 ред „ТА – ГГРА”. Тъй като в гръцкия език комбинацията от буквите „ГГ” се чете като „НГ”, то се получава дума „Тангра”. Тъй като обаче липсва текста от 5 ред преди буквите „ТА” и на 6 ред след „ГГРАN”, то е напълно  възможно тези букви да са част от друга дума или думи.

Издания: Feher. Les monuments 43; Бешевлиев, ИИД ХІ-ХІІ, 1932, 365 и сл.; Фехер, Сб. Мадара І, 1934, стр. 380 и сл.; Бешевлиев, ПН І, № 17 (стр. 111 и сл.); Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, С., 1979

 

                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

(1) [Κανα συβηγη]                                                     Кана субиги

(2) Оμου[ρταγ ο εκ  Θεου                           ] αρ-      Омуртаг от бога владе-

(3) ХОΝΟ (О или Θ) [ ……………… … ] ΗΤ       тел . ....беше ...

(4) О ωΔ […………………….. κε επυησ]Ν      и направи жертвоприношения

(5) ΘΥО[ηαν ησ τον                           θεο]ν ΤА        на бога Та-

(6)ΓΓΡΑν ………………………………ΗСН         нгра ………... ич-

(7) ΓΥΙΡΓ [ου κολοβροσ ]   ……………ΓΧΥ          иргу (коловър/боил).

(8) ΤΥΓ ……………………………      ΡΗΕ

(9) ПІ ………………………………     ΡΥСΕ

(10) К …………………………………   ΑΒΑ

(11) ……………………………………  ΝΚΑ

(12) ……………………………………  ΝΕΝ

 

 

Лавата страна на надписа                                      Дясната страна на надписа

Hosted by uCoz