ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Битолски надпис на цар Иван Владислав

 

Надписът е бил открит през 1956г. при разчистването на руините на „Чауш джамия” в Битоля. Плочата с надписа днес се съхранява в битолския музей. Надписът е издълбан върху правоъгълна плоча от бял мрамор с височина 0,58м., ширина 0,92м. и дебелина 0,26м. Буквите са издълбани релефно и твърде грижливо. Плочата е била вторично използвана за праг на джамията, което е станало причина да бъде повредена – при намаляването на размера са били премахнати горния край с първия ред, а също са били подрязани двата края (в резултат на което липсват първите и последните 3 букви на всеки ред), долният ляв край е бил отчупен, а част от текста над него е изтрит, като и самата плоча е разчупена на две части. Въпреки това е запазена значителна част от текста за да може да бъде реконструирана по-голямата част от него. От надписа са запазени 12 реда, като с липсващия първи ред обшия брой на редовете става 13.

Издания и изследвания: Йордан Заимов. Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български. Старобългарскш паметник от 1015-1016 година. С допълнение: Василка Заимова. Иван Владислов и неговият надпис. София, БАН,1970г; Йордан Заимов, ВасилкаТъпкова-Заимова, Българин родом, Битолският надпис на Иван Владислав, самодържец български. София, Народна просвета, 1981г.; Мошин, Владимир. Битољска плоча из 1017. год.,/ Македонски jазик, XVII, 1966, с. 51-6; Божилов, Иван. Битолски надпис на Иван Владислав, „Кирило-методиевска енциклопедия”, т. I, С. 1985, с. 196-198

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

† през 6523 от сътворението на света (= 1015 от Р. Хр.) обнови се тази крепост

зидана и правена от Йоан самодържец български и с

помощта и с молитвите на пресветата владичица наша Богородица и на

застъпничеството на дванадесетте и на върховните апостоли. Тази крепост бе направена за убежище и за спасение и за живота на българите, започната бе-

ше крепостта Битоля през месец октомври в 20 [ден], а се завърши през месец...     

в края. Този самодържец беше българин по род, внук

на Никола и на Рипсимия благоверните, син на Аарон, на Само-

ил брат, царя самод]ържавен, които двама разбиха в

Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато

……………………………………фоа съжев….. Царят бе разбит

от цар Василий в през 6522 [= 1014 от Р. Хр.] година от сътворението на света

сътворението на света в Ключ и почина в края на годината.