ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Поръчение, дадено през 1394 година от патриарх Антоний на изпратения в Търново мавровлахийски1 митрополит.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

              „Поръчението (пълномощие ?) обяснява важно събитие в историята на Българската църква. От съдържанието на този документ ще стане достоверно известно, че Търновската патриаршия е унищожена през 1394 година, след разорението на Българското царство от Османците.”.

                                                                                                                                             В. И. Грегорович

 

         Част от поръчението на цариградския патриарх Антоний ІV (1389-1390; 1391-1397) до мавровлахийския митрополит е била публикувана на български език още от Марин Дринов (вж. М. Дринов, Избрани съчинения, т. 2, С.,1971г., стр. 112).Тук е даден пълния текст на писмото на български език въз основа на руския превод на В. И. Грегорович, „О Сербии и ее отношении к соседним державам в ХІV-ХVв., преимущественно в ХІV и ХV столетиях, Казань1859г. Настоящия български превод е направен по електронната версия на публикацията на Грегорович на руски език намираща се на сайта Восточная литература”. Както сочи Грегорович, той е заимствал текста от ръкописи № 47 и № 48 на Виенската императорска библиотека.

Текста е издаден и от В. Гюзелев, в “Извори за средновековната история на България”, т.1, С., 1994г. Стр.227-228. Някои различия са посочени в бележките. В превода на Гюзелев в началото стои заглавие: “+Пълномощно издадено за Мавровлахийският [митрополит], оттеглил се в Търново.

           

 

                                                      ALD

 

        

        

 

            До преосвещения и всечестен2 митрополит на Мавровлахия, в Светия Дух любим брат и съслужител на Наше Смирение.

        

         Наше Смирение отстъпва и позволява на Твое Преосвещенство, та, когато с Божия помощ пристигнеш при Светейшата Търновска църква3, ти да имаш право до извършваш там всичко отнасящо се към свещенодействието невъзбранно4, безпрепятствено, освен единствено само да поставяш себе си за съпрестолник в свещенството5: за това ти си задължен да приемеш управлението на свещената тази църква6, да поучаваш намиращите се там и да предлагаш всичко отнасящо се до тяхното спасение и душевна полза, тъй като ти съборно за това си поставен от Наше Смирение, в удостоверение на това е и издадено това поръчително писание на Наше Смирение.

 

         Имало и подпис лично от патриаршеската ръка, месец август, индикт 2.

 

БЕЛЕЖКИ:

1.          Мавроовлахия – Влашката земя се подразделяла на Угровлахия, Мавровлахия и Росовлахия.

2.          ύπέρτιμε означава „обсипан с почести”. Гюзелев го посочва като „ипертим”.

3.          είς τήν άγιωτάτην έκκλησίαν Τρινỏβου

4.          „невъзбранно, безпрепятствено” – Гюзелев превежда „άκωλύτως καί #nempodjstw~” като „безпрепятствено и без спънки”.

5.          Евтимий е имал патриаршески ранг, т.е. като Антоний. В този смисъл търновския и цариградския патриарси се явявали съпрестолници или казано на по-популярен език, макар и не много точно – колеги. В превода на В. Гюзелев, в “Извори за средновековната история на България”, т.1, С., 1994г. Стр.227-228 се среща и като: „възкачването на светия синтрон”; от σύν-θρονοσ - възкачващ се заедно на престола.

6.          След заточаването на патриарх Евтимий, в Търново бил поставен за митрополит Йеремия.

© ALD