ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Писмо на Дионисий Рали до руският цар Фьодор от 1591г. за пристигането му с грамота за признаване на патриаршески титул на руския църковен глава

 Митрополит Дионисий Рали е бил изпратен начело на делегация, в състава на която бил също митрополит Калист Гревенски и други духовници за да занесе съборната грамота, с която главата на руската православна църква бил удостоен с патриаршески титул. В „Древняя российская вивлиофика” към писмото стои следната бележка: „През 99 (1591), май, на 9-я ден от Смоленск воеводите княз Андрей Трубецки и Микифор Траханиот с другари написали на господаря-цар на цяла Русия и велик княз Фьодор Иванович, че е пристигнал от град Търново митрополит Дионисий от българската земя, с Калист - архиепископ на град Гревен, а с тях архимандрити и старци от различни манастири, а митрополита и архиепископа отиват при господаря от патриарсите от целия Вселенски събор с грамоти, та воеводите са изпратили на господаря грамота от митрополита.

Превод от гръцки на грамотата до господаря от митрополит Дионисий Търновски и на цяла България.”

Използвана литература: „Древняя российская вивлиофика, съст. Н. Новиков, Часть 12, М., 1789, стр. .

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

До благоверния и от Бога почетения свят наш цар и самодържец на цяла Русия, Московски, Казански, Астрахански, Новгородски и на други православен цар

 

Господине Фьодор Иванович, аз смиреният митрополит Дионисий Търновски и Ларски, Кантакузин и Палеолог и приятел от патриаршеския събор, най-малкия роб на светата държава на Твое царство, падайки на колене и биейки чело пред Твое царско Величество, и моля Христа Бога, да умножи твоята държава, и да укрепи твоето царство, и да те постави над всички земни царе. Амин.

И изповядвам пред светата държава на Твое царство за това, че съм дошъл пред нозете на Твое царство, а съм изпратен от светейшите патриарси и от целия събор и от всички преосвещенни йереи да донеса на Твое царство молитва и благословение, както и за това, че по вашето повеление на Твое царство патриарх Йеремия е поставил в Москва патриарх, и той заради твоята любов и милост, която си му сторил, събрал събор на патриарсите и митрополитите, архиепископите и епископите, за да извърши поставяне на новия патриарх господин Йов, и затова беше събрал всички архиереи и патриарси, като Александрийския го нямаше, и ние направихме събор, и на целия Вселенски събор стана угодно, и като обсъдихме съборно всичко и написахме, да има в Москва пети патриарх след Йерусалимския, и ме изпратиха мен, своя близък приятел, да изповядам всичко истинно, да бъде с него от Бога милост, както и за останалите патриарси около цялото Черно море, също така и в Мутянската земя и във Волоската и при киевския митрополит, че се нарича патриарх, а аз ида към подножието на Твое царство, също така и грамота нося от събора, също така и дарствена грамота на новия господин патриарха Йов, също и за това, че, ида към Твое царство и ти благоразумни царю и достоен за царството сътвори по волята на Твое царство, според неговите молитви и благословение да бъде на Твое царство, да ти дарува Господ мир и здраве за дълги векове и да надделееш над видимите и невидими неприятели. Амин.