ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

БИБЛИОГРАФИЯ

Исторически съчинения на автори живели преди края на ХVІІІ век

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ

 

 1. „История” – І и ІІ част, Херодот, София, 1986 г.
 2. „История на Пелопонеската война” – Тукидид, София, 1979 г.
 3. „Исторически съчинения” ( включва „ Гръцка история” и „Анабазис” )- Ксетофонт, София, 1984 г.
 4. „Атинската държавна уредба” – Аристотел, прев. Г. Кацаров, София, 1904
 5. „Атинската полития” – Аристотел, София, 1993 г.
 6.  „История на Александър Велики Македонски” – Квинт Курций Руф, София, 1985 г.
 7. „Всеобща история”, кн. 1 -4 – Полибий, София, 2001г. Поредица Антични автори към изворите на траките. Том I; „Всеобща история”, кн. 5 - 15 – Полибий, София, 2002г. Поредица Антични автори към изворите на траките. Том IІ и „Всеобща история”, кн. 16 - 39 – Полибий, София, 2001г. Поредица Антични автори към изворите на траките. Том IІІ – превод Валерий Русинов.
 8. „Заговорът на Каталина. Войната с Югурга”, София, 1972 г.
 9. „За държавата. За законите” – Марк Тулий Цицерон, София, 1994 г.
 10.  „Исторически съчинения”, І и ІІ част – Гай Юлий Цезар, София, 1991 г.
 11.  „Дванадесетте цезари” – Гай Севтоний Транквил, София, 1981 г.
 12. Из „Успоредни живописи” – Плутарх, София, 1981г. (Александър-Цезар; Агид и Клеомен –Тиберий и Гай Гракх; Деметрий – Антоний)
 13. „История на Рим” – Тит Ливий – книга 1 (2004), книга 2 (2005), книга 3 (2005) , книга 4 (2006), книга 5 (2008) (продължават да се издават томове от поредицата)
 14. „Анали”, Тацит, сп. Прометей, 1938/40
 15. „Атически нощи” – Авъл Гелий
 16.  „Тайна история” - Прокопий
 17. „Кратка история след царуването на Маврикий” – патриарх Никифор Константинополски, 1997 г.
 18. „Хронография” – Михаил Псел, 1999г.
 19. „ Завладяването на Константинопол” – Жофроа дьо Вилардуен, София, 1947г.
 20. „ Завладяването на Константинопол” – Жофроа дьо Вилардуен, София, 1985г.,2000г.
 21. „Завоюването на Константинопол 1204г.” – Робер дьо Клари, ИК”Европрес”, 2007г.
 22. „История на император Анри”, Анри дьо Валансиен, София, 2009г.
 23. Из „Хроника” – Рамон Мунтанер, София, 1994г. ( в частта за похода на изток)
 24. Из „Хроники” – Фроасар
 25. „Огледало на света. История на османския двор”, М. Нешри, София, 1984г.
 26. „Корона на историите” ( в частта до 1403 г. ) - ходжа Садеддин, Велико Търново, 2000 г.
 27. „Писание за верските битки на Мурад, син на Мехмед Хан”, София, 1992 г.
 28.  „Царството на славяните” – Мавро Орбини, С, 1983 г. ( в частта за България )
 29. История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г. ред. Иван Дуйчев и Карол Телбизов  (1977)  -І част ( до падането под турско робство) и ІІ част ( история на католическата пропаганда в България), 1999г.
 30. „История в краце о болгарском народе словенском” иеромонах Спиридон, Габрово, 2000г.
 31. Петър Богдан Бакшев, Български политик и историк от XVII век, Божидар Димитров (Второ издание, София, 2001)
 32. Джагфар тарихи”, Бахши Иман, 2005г.
 33. „Животът и управлението на Мехмед II Ал-Фатих (Завоевателят)”, Критовул, 2004г.
 34. ИзКипърска хроника”, Леонтий Махера, 1974г.
 35. Из „Истории на османските султани”, анонимна, превод Веско Обрешков, София, 2007.
 36. „География”, Страбон, кн. 1-4., София, 2006г. Поредица Антични автори към изворите на траките. – прев. Валерий Русинов.
 37. „Описание на Елада”, Павзаний, кн. І-V, С., 2003 Поредица Антични автори към изворите на траките – т. ІV и „Описание на Елада”, Павзаний, кн. VІ-Х, С., 2005 - Поредица Антични автори към изворите на траките т. V – прев. Валерий Русинов.
 38. „Животът на св. Луи”, Жан дьо Жоанвил, София, 2008
 39. „Дневникът на един византийски сановник”, Георги Сфранцес, С., 1996.

 

 

ПЪТЕПИСИ

 

 1. „Пътепис” – Ханс Шилтбергер, София, 1971 г.
 2. „Задморско пътешествие” – Бертрандон дьо ла Брокиер, София, 1968 г.
 3. „Дневник на едно пътуване до османската порта в Цариград” – Стефан Герлах, София, 1976 г.
 4. „Дневник на едно пътуване” – Руджер Бошкович, София, 1975 г
 5. „Дневник” – Ханс Дерншвам ( за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г.)
 6. „Пътепис” ( откъси от пътеписите) – Евлия Челеби, София, 1972 г
 7. Пътеписи за Бълканите ( 1 том – френски, 2 том – маджарски, 3 том – немски и австрийски, 4 том – френски, 5 том – арменски, 6 том – немски и австрийски, 7 том - английски ).

 

 

ПИСМА И РЕЧИ

 

 1. Велики оратори – Демостен, 1982 г.
 2. Велики оратори – Цицерон, 1983 г.
 3. „Писма” – Плиний Млади, С. 1984 г.
 4. „Писма” – Цицерон, 1983г.