ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

МОЛИТВА ЗА НАЧАЛОТО НА ИНДИКТА И СРЕЩУ ЕПИДЕМИЯТА ТОГАВА

 

Молитвите се свързват с преводаческа дейност на патриарх Евтимий. Някои от тях са включени в сборник с литургични произведения на цариградският патриарх Филотей. Още като монах Евтимий установил, че преводите на богослужебните текстове, които били направени още след покръстването съдържали много грешки, към които се добавили и нови при преписването им. По негово време в България имало много добри познавачи на гръцкия език. Затова, когато станал патриарх били направени нови преводи от оригиналите на много религиозни текстове, а книгите с погрешните стари преводи били изгорени. Някои от преводите били дело на самия Евтимий. Тези актуализирани преводи се разпространили също в Сърбия, Русия, Влашко и Молдова, благодарение на което са се запазили преписи от не малка част от тях.

В заглавието на няколко от молитвите обаче е включено и името на патриарх Евтимий като техен автор. По тази причина тези молитви се включват в по-пълните сборници с произведения на патриарх Евтимий.

Молитвите рядко са използвани като извор за историята на България през вт. пол. на ХІVв. Но техният тематичен предмет дава ориентир за проблемите и страданията на паството на Евтимий – нападения от турци, епидемии и суши.

Заглавието, под което са поставени две молитви за началото на индикта е интересно, тъй като в него е посочено, че и тогава е имало смъртност, т.е. епидемия от която са починали много хора. Новолетието или началото на индикта е 1 септември, когато започва църковната година. Молитвите са предназначени да се измоли благополучие през предстоящата година. Малко е вероятно при подобна формулировка под „началото на индикта” да се разбира 1 индикт. Тъй като Евтимий е посочен като патриарх, а при неговото църковно управление 1 индикт се е падал през 1378г. и през 1393г., то при такава значение най-вероятно епидемията е била през 1378г., защото при втората възможност заради превземането на Търновград от турците е било малко вероятно да се изготвят достатъчно преписи за да се запазят част от тях.

Ръкописи:

І – Ръкопис от библиотеката на Зографския манастир от ХVв., написан на старобългарски език, съдържащ литургични преводи на патриарх Евтимий;

К3 – Ръкопис от библиотеката на Соловецкия манастир от 1532г. заведен под № 709, написан на старобългарски език, съдържащ литургични преводи на патриарх Евтимий;.

         Издания: Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393) nach den besten Handscriften hrsg. von Emil Kałužniacki, Wien, 1901, стр. 335-337; Сырку, П.,А., „К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. т.1, вып. 2. Литургические труды патриарха Евфимия Терновского”,1890, стр. 84-85.

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

МОЛИТВИ ЗА НАЧАЛОТО НА ИНДИКТА, КОГАТО ИМАШЕ СМЪРТНОСТ

 

Молитва 1:

 

Благодарим ти, Господи, Боже наш, защото с множеството си милост си презрял нашите беззакония и прегрешения и не си ни изтребил до край. Много съгрешихме, безмерно беззаконствахме, не се оправдахме пред Тебе, престъпихме заповедите Ти, потъпкахме Твоите свети закони по волята на нашите сърца и не си ни въздал според броя на нашите беззакония, но си бил щедър към нас и не ни остави без да спомниш за нас. Заради това Ти благодарим. Заради това Те хвалим. Заради благодатта Ти въздаваме от Твоето безмерно човеколюбие. Защото ние сами се поробихме заради насладите и на смърт се предадохме. А Ти, като милосърден Бог и Владика, виждайки нашето развращение като зло, което ни обрича на смърт, поради преголямото си милосърдие към нас, си поискал да спасиш своето създание и да ни освободиш от властта на смъртта, показвайки ни пътя на спасението. Заради това Ти благодарим и ти се молим, и просим. Подай очищение на молещите ти се. Прости ни всяко прегрешение, волно и неволно; няма човек, който да е живял и да не съгреши пред Тебе, дори да е живял един ден; всички със слово и дело съгрешиме пред Тебе. Затова ни остави, прости ни и ни дарувай време за покаяние.

Благослови и идващата година с твоята благост, Господи, дарувай ни благоразтворение на въздуха за изобилни плодове, за здраво тяло, за предотвратяване на нападения от противниците, за благоразтворни дъждове, които да дадат плодородие. Съхрани нашия град и всеки град и страна от глад, погубване, трусове, потоп, огън, меч, нашествие на другоплеменници и от междуособни войни.

Помени, Господи и всички починали наши бащи и братя, роднини и другари, знайни и неизвестни. Дай им покой в място светло, място злачно, в място прохладно, в Аврамовите недра. Макар и да съгрешиха, носейки плът, освободи ги. Освободи ги от всяко прегрешение, волно или пък неволно, а нас, които им правим помен и Ти се молим в света съхрани. Огради ни с Твоята сила, старците укрепи, юношите умъдри, стариците утвърди, на девиците дай целомъдрие, младенците възпитай, всички нас приведи в Твоя страх, сине на светлината и деня ни покажи.

Укрепи благоверния наш цар, покори му всички варварски народи, които искат да воюват, дарувай ни дълбок мир, говори в сърцата им за благата от Твоята църква и от Твоите люде. И всички в единомислие запази, в благочестие, в братолюбие, в любов, да ходим всички според волята ти, та и в това да се прослави Твоето пресветло име, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги.