ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

МОЛИТВА ЗА ЦАРЯ ОТ ПАРТИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ

 

Молитвите се свързват с преводаческа дейност на патриарх Евтимий. Някои от тях са включени в сборник с литургични произведения на цариградският патриарх Филотей. Още като монах Евтимий установил, че преводите на богослужебните текстове, които били направени още след покръстването съдържали много грешки, към които се добавили и нови при преписването им. По негово време в България имало много добри познавачи на гръцкия език. Затова, когато станал патриарх били направени нови преводи от оригиналите на много религиозни текстове, а книгите с погрешните стари преводи били изгорени. Някои от преводите били дело на самия Евтимий. Тези актуализирани преводи се разпространили също в Сърбия, Русия, Влашко и Молдова, благодарение на което са се запазили преписи от не малка част от тях. В заглавието на няколко от молитвите обаче е включено и името на патриарх Евтимий като техен автор. По тази причина тези молитви се включват в по-пълните сборници с произведения на патриарх Евтимий.

Молитвите рядко са използвани като извор за историята на България през вт. пол. на ХІVв. Но техният тематичен предмет дава ориентир за проблемите и страданията на паството на Евтимий – нападения от турци, епидемии и суши.

Ръкописи: Текстът на молитвата е включен в Евтимиевия служебник;

         Издания: Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393) nach den besten Handscriften hrsg. von Emil Kałužniacki, Wien, 1901, стр. 353; Сырку, П.,А., „К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. т.1, вып. 2. Литургические труды патриарха Евфимия Терновского”,1890, стр. 88.

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

МОЛИТВА ОТ ПАТРИАРХ КИР ЕВТИМИЙ ЗА ВСЯКА ЛИТИЯ ЗА ЦАРЯ

 

Владико, Господи, Боже наш, Създателю на всички видими и невидими твари, Източнико на живота. Седи на херувимите, виждай бездните, съблюдавай всяка твар и промишлявай със своята премъдрост и показвай ни синовете на светлината и деня и ни призови в небесното Си царство, защото с пренеизчислимата Си премъдрост и неизказана благост Си избрал нас в този свят и пренебесен жребий. Изпрати преславния Свой Дух на своите свети апостоли и ученици и като ги обозначи с огнени езици, ги показа като Негови помощници и на нас, своите грешни и недостойни раби. На Тебе се моля, Царю на вековете и на всяко благо подателю, чуй ме, молещия се на Тебе в този час и благослови благоверния наш цар … (казва се името му). Покори му враговете, които се борят с него. Дарувай му дълбок и неотменим мир; говори в неговото сърце благодатта от Твоята църква и от Твоите люде. Осенявай над главата му в дни на бран, укроти надигналите се народи, огради го със своята сила, направи го недосегаем за всички козни на Съпротивния. Дарувай му дълъг живот и мирни дни и го направи съобщник на небесното Ти царство. Защото си благословен и прославен с безначалния Твой Отец и с пресветия и благ и животворящ Твой Дух, сега и преди и във вечни векове, амин.