ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Кирилов Зографски царски поменик

 

Помениците представляват списъци с имената на владетели, владици и ктитори, които се упоменават по време на богослужение. Тези списъци с имена са били записани в специални книжки – поменици или на белите листи на църковни книги, а понякога били красиво изписвани на стената на храма или на дървени дъски и дори били оформяни диптихи и триптихи. Частните лица също притежавали семейни поменици, в които били записани имената на починалите роднини, като те са се пазели по домовете и в по-голямата си част не са запазени.

Кириловия Зографски царски поменик се намира в ръкопис № 228 (ІІлд.1), л. 2а в библиотеката на Зографския манастир). Той е подвързан заедно със Спиридоновия Зографски царски поменик, който се намира на л. 1а. Кириловия Зографски царски поменик съдържа следната бележка от м. януари 1709г.: „Помени, Господи, мен грешния свой раб, който се потруди да препише тази света проскомидия с голям труд и родителите ми в царството си: монах Кирил, баща ми йеромонах Симеон, дядо ми дякон Василий, майка ми Стамена, дядо ми Михаил, баба ми Драгана и останалите ми сродници в царството си. Написах по времето на игумена Симеон, през 7217 година, от Рождество Христово 1709, месец януари. И тогава течеше 22 година, откакто беше наложен харадж на окаяните иноци. И тогава беше архиерей кир Антим от пантократорската килия „Свети Никола”. И много имах изкушение от лошо мастило и хартия и от безпокойство.” Летописната бележка е разположена между имената на роднините на Кирил и другите имена с по-ситен шрифт.

Листът на който е написан поменика  е украсен в горния край с рисунка. Заглавието на поменика и първите букви от имената на царете са изписани с червени букви. След имената с малки червени букви е изписано „цар”. Имената на царете са разположени в два реда.

Издания: Иван Дуйчев. Из старата българска книжнина. Т.2. С., 1944, 198-210, 395-397; Поменици на български царе и царици. 1) Известия на Българското историческо дружество, т. 4, 1915, стр. 224-225; 2) препечатано в: Избрани произведения. т. I. С., 1982, с. 146, 148, 149, В. Гюзелев, П. Петров, ХИБ, т.2, С., НИ, 1978, стр. 299, Михаил Ковачев,”Зограф-изследвания и документи”, част 1,1942г.; Георги Парпулов, Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234) В: Зографски сборник, 2019г..

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

Помени, Господи, душите на своите раби в царството си. Тук са в благочестивата вяра български царе:

 

Борис цар,                    Михаил цар

Роман цар,                    Димитър цар

Гаврил цар,                            Александър цар,                   

Ив(ан) Асен цар,           Константин цар,

Самуил цар,                  Петър цар,

Петър цар,                    Давид цар,

Михаил цар,                  Калоян цар,

Симеон цар,                 Константин цар,

Георги цар,                            Симеон цар,

Андроник цар,              Батил цар,

Шишман цар,                Александър цар,

Михаил цар,                  Георги цар,

Ив(ан) Шишман цар,    Теодор цар,

Андроник цар,              Михаил цар,

Борис цар,                    С(т)рацимир цар,

Асен цар,                      Асен цар,

Михаил цар,                  Шишман цар.