ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Спиридонов Зографски царски поменик

 

Помениците представляват списъци с имената на владетели, владици и ктитори, които се упоменават по време на богослужение. Тези списъци с имена са били записани в специални книжки – поменици или на белите листи на църковни книги, а понякога били красиво изписвани на стената на храма или на дървени дъски и дори били оформяни диптихи и триптихи. Частните лица също притежавали семейни поменици, в които били записани имената на починалите роднини, като те са се пазели по домовете и в по-голямата си част не са запазени.

Спиридоновия Зографски царски поменик се намира в ръкопис № 228 (ІІ, д.1), л. 1а в библиотеката на Зографския манастир. Той е подвързан заедно с Кириловия Зографски царски поменик, който се намира на л. 2а. Кириловия Зографски царски поменик съдържа следната бележка: „Слава на далия началото и края. Изписа многогрешния Спиридон, типикар от Зограф. През 7700г.”. Посочената 7700г. от Сътворението на света отговаря на периода 01.09.1951-31.08.1592г. от Рождество Христово.

Листът на който е написан поменика  е украсен в горния край с рисунка. Заглавието на поменика и първите букви. Имената на царете са разположени в три реда.

Издания: Иван Дуйчев. Из старата българска книжнина. Т.2. С., 1944, 198-210, 395-397; Поменици на български царе и царици. 1) Известия на Българското историческо дружество, т. 4, 1915, стр. 224-225; 2) препечатано в: Избрани произведения. т. I. С., 1982, с. 146, 148, 149, В. Гюзелев, П. Петров, ХИБ, т.2, С., НИ, 1978, стр. 299, Михаил Ковачев,”Зограф-изследвания и документи”, част 1,1942г.; Георги Парпулов, Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234) В: Зографски сборник, 2019г..

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

Помени, Господи, в православната вяра българските царе. Царете:

 

Борис,                           Асен,                             Петър,

Роман,                          Борис,                           Давид,

Гаврил,                         Асен,                             Калоян,

Ив(ан) Асен,                 Калиман,                       Константин,

Мичиа,                          Шемгон,                       Симеон,

Самуил,                         Радомир,                      Батил,

Петър,                           Борис,                           Александър,

Михаил,                        Михаил,                        Георги,

С(т)рацимир,                Михаил,                        Теодор,

Гаврил,                         Димитър,                      Михаил,

Анд(р)оник,                  Александър,                 Михаил,

Шишман цар,                Димитър,                      С(т)рацимир,

Иван,                             Константин,                 С(т)рацимир,

Михаил,                        Фружин,                       Асен

Ко(нстантин) (?)

…….. (?)