ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Зографски поменици

 

Помениците представляват списъци с имената на владетели, владици и ктитори, които се упоменават по време на богослужение. Тези списъци с имена са били записани в специални книжки – поменици, на белите листи на църковни книги, а понякога красиво били изписвани на стената на храма или на дървени дъски, като дори били оформяни диптихи и триптихи. Частните лица също притежавали семейни поменици, в които били записани имената на починалите роднини, като те са се пазели по домовете и в по-голямата си част не са запазени.

В библиотеката на Зографския манастир са запазени няколко поменика:

Зографски поменик, започнат през 1857 г., Зогр. 274;

Зографски поменик от първата половина на XIX в., Зогр. 273

Зографски поменик от началото на XVII в., Зогр. 234;

Зографски поменик от края на XVIII в., Зогр. 233;

Зографски епархиален поменик от 1792 г., Зогр. 230;

Общ Зографски поменик от 1801 г., Зогр. 229 – в него били записвани всички поклонници, дали по 10 гроша за манастира.;

Царски поменик от 1709 г., Зогр. 228;

Зографски поменик от 1898 г., Зогр. 227 – съдържа имената на руската императрица Екатерина, великите князе и воеводите, български и сръбски митрополити, зографски игумени и монаси;

Руски Зографски поменик от 1639 г., Зогр. 77

Издания: Иван Дуйчев. Из старата българска книжнина. Т.2. С., 1944, 198-210, 395-397; Поменици на български царе и царици. 1) Известия на Българското историческо дружество, т. 4, 1915, стр. 224-225; 2) препечатано в: Избрани произведения. т. I. С., 1982, с. 146, 148, 149, В. Гюзелев, П. Петров, ХИБ, т.2, С., НИ, 1978, стр. 299, Михаил Ковачев,”Зограф-изследвания и документи”, част 1,1942г.; Георги Парпулов, Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234) В: Зографски сборник, 2019г..

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

ЗОГРАФСКИ ЦАРСКИ ПОМЕНИК – СПИРИДОНОВ ПРЕПИС

 

ЗОГРАФСКИ ЦАРСКИ ПОМЕНИК – КИРИЛОВ ПРЕПИС