ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

БОЯНСКИ ПОМЕНИК

Боянския поменик е открит сред ръкописите в сбирката на В.И.Григорович, които са постъпили в Румянцевия музей (сега Руска държавна библиотека). Ръкописа са състои от 3 листа от хартия, изписани с полууставно писмо. В полето е изписан текста „Град София”, който е ограден с триъгълник. Поменика се датира към ХV-ХVІв. В него се съдържат имената на ктитори, царе, царици и архиереи.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

§

§            §

§    Град     §

§     София      §

§§§§§§§§§§§§§§§

 

Помени Господи душите на своите раби в царството си. 

А това е помен на православните

християни, господари и боляри, и избрани властели и ктитори:

Раба Божия Вукашина,

Раба Божия Дафина,

Раба Божия Милка,

Раба Божия Йоанна,

Раба Божия Пантелеймона,

Раба Божия Миле,

Раба Божия Миле,

Раба Божия Стайкоте

 

 

 

 

 

 

 

 

Помени Господи душите на своите раби в царството си. 

Помени, Господи, благочестивите царе:

Борис цар,
Симеон цар,
Роман цар,
Петър цар,
Самуил цар,
Радомир цар,
Гавраил цар,
Ясена цар,
Калоян цар,
Петър цар,
Борил цар,

Александър цар,

Иван Асен цар,
Калиман цар,
Михаил цар,
Александър цар,
Костандин цар,
Симеона цар,
Шегмона цар,
Якова деспот цар,
Георги цар,
Тертер, неговия син, Михаил цар,
Куман деспот цар,
Теодор Светослава цар,

Александър цар,
Ясена цар,
Страцимир цар,
неговия брат Владислав цар,
Стефан цар,

господина Шишман цар,
Ясен цар,

брат му Михаил цар,

Страцимир цар,
Константина цар,

Ясен цар,
Фружин цар


А това е помен на православните царици:

Анна царица,

Евгения царица,

Ксения монахиня,
Елена царица,

Кераца царица,
Кера-Мария царица,
Ирина царица,

Кераца царица,

Мария царица,
Ефросина царица,
Теодосия монахиня царица,

Теодора царица,

Мария царица,
Теодора царица,

Анна царица,
Ксения царица,
Ефросина царица.

 

А това е помен на архиереите:

Още се молим за починалите преди архиереи:

 

Помени Господи патриарсите:

патриарх Стефана,

патриарх Варлам,

патриарх Василий,

патриарх Висарион,

патриарх Макарий,

патриарх Марко,

патриарх Йоаким,

патриарх Игнатий,

патриарх Йоаким,

патриарх Макарий,

патриарх Леонтий,

патриарх Йоаким,

патриарх Роман,

патриарх Йоаникий,

патриарх Симеон,

патриарх Теодосий,

патриарх Йоаникий,

патриарх Евтимий,

патриарх Теодосий.