ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЖИТИЕ НА СВЕТИ ДИМИТЪР СЛИВЕНСКИ

ОТ СХИМОНАХ ПАРТЕНИЙ (АГЕЕВ)

 

Запазени са три жития на свети Димитър Сливенски, като между тях има някои различия. Едното е обширно и съдържа ред подробности. Именно то е било използвано за описанието на живота на светеца в сборника „Жития на светиите”, (Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев). Второто житие е от архива на Георги Ив. Кръстев, което видно от текста е било записано по разкази на стари хора. Третото житие е било написано от монаха Партений, който е отбелязал, че е по разкази на очевидци.Различията са свързани предимно с живота на светеца преди мъченичеството му, докато за изтезанията и посичането му, които са били изпълнени публично и са били видени от мнозина няма съществени разлики.

Авторът Партений се родил на 14 ноември 1806г. в град Яш, Молдова. Светското му име било Петър Агеев. Първоначално през 1831г. той се замонашил при старообрядците в Бело Кринище под името Паисий. На 30-годишна възраст се отрекъл от разколничеството и се преместил в манастира „Врана”. През 1839г. заминал за Атон, където станал послушник. През 1841г. Партений приел великата схима и бил изпратен в Русия. През 1845г. заминал за Томск, където негов наставник бил епископ Атанасий. Именно Атанасий го подтикнал да напише книга за своите пътувания. През 1852г. московския митрополит Филарет прочел книгата и препоръчал нейното издаване. Партений починал на 17 май 1878г. в Троице-Сергиевата лавра.

        Издания: Партений (Агеев): „Сказанiе о странствiи…”, ч. IV, Москва, 1856, стр. 288­290; преиздадено: „Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и святой Земле”, т. 2, М., 2008г., стр. 373-374.

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

 

 

192. Вторият мъченик – Димитър, родом българин, пострадал през 1841г. в тракийския български град Сливен. Поганците-турци го принуждавали да се отрече от Христа и да приеме мохамеданството. Но той дръзновено изобличил турското заблуждение и скверната им вяра, укорил ги заради лъжливия пророк Мохамед и изповядал Иисуса Христа като истинския Бог, едносъщен с Отца и Светия Дух; заради което понесъл жестоки и продължителни мъчения. Мъчили го шест месеца: ежедневно го били, изтезавали, пробили му главата, поставили го на нагорещена сковрада1, забивали му трески в ноктите, така че не му останал нито един нокът нито на ръцете, нито на нозете; неговата възлюбена майка2, всичките му роднини и всички граждани гледали неговите страдания. После бил осъден на посичане с меч; и на самия Велики петък3 била отсечена главата му. Турците искали да хвърлят тялото му в реката, но християните не дали; турците го хвърлили в полето до сутринта, защото настанала вечер; и поставили стража, за да не го вземат християните, а християните поставили своя стража, за да не би турците да го изхвърлят в реката. През нощта едните и другите стражи заспали, а над тялото точно в полунощ имало неописуемо сияние и ангелско пеене. По това време един свещеник отивал от селата в града на пазар и като не знаел какво се е било случило в града много се удивил. Като пристигнал в града казал на епископа4. Епископът чувайки и виждайки това, изпратил да кажат на пашата-мъчител5. Това явление било видяно от почти целия град, от християните и турците и всички се удивили на това. Когото отишли на мястото, то нищо не видели. Само лежащото голо тяло и спящите стражи. Тогава пашата заповядал на християните да вземат тялото и да го погребат. Християните, като взели тялото, го понесли в града със свещи и пеене, и го погребали вътре в църквата6, като Христов страдалец и мъченик, и нов изповедник. Той бил търговец и търгувал в лавка, бил навършил около двайсет години7 от раждането си, още не бил женен. Макар и да бил млад, но със своето търпение победил злите мъчители, пашата и дявола; и отишъл при своя Господ Иисус Христос, небесния Цар, с Него да царува навеки.

Това ми го разказаха очевидци, българи, както миряни, така и монаси от Атон.

 

БЕЛЕЖКИ:

1.     Сковрада - уред за наказание чрез изгаряне, мангал, скара.

2.     Според обширното житие родителите му Иван и Комна били починали още преди да отиде да слугува на турчина, а брат му Стефан бил заминал за Влашко.

3.     Според обширното житие свети Димитър бил посечен на 30 януари 1841г. в 8 часа сутринта.

4.     В обширното житие се споменава, че свети Димитър е бил при русенския владика, който му подарил кръстчето, което се пази като реликва в катедралният храм „Свети Димитър” в Сливен. В самия Сливен обаче е споменат йеромонах хаджи Стефан от манастира Дохиар. Йеромонах Стефан пребивавал в сливенския метох на своя манастир, където събирал помощи и всяка година отивал с поклонници до Дохиар. След смъртта на мъченика е отбелязано в манастирската кондика, че на 21 март 1841г. той пристигнал в Дохиар с поклонници. Тъй като Партений през същата година заминал за Русия е възможно именно това са да споменатите от него светски и духовни лица, от които научил за мъченичеството на свети Димитър Сливенски.

5.     В обширното житие не се споменава да е имало паша, а като инициатор се сочи тамошния мюдюрин.

6.     Според обширното житие мъченикът бил погребан в двора на Дохиарския метох от йеромонах хаджи Стефан и местния свещеник Янко, а храма „Свети Димитър Солунски” било поставено само сандъче с пръст, напоена с кръвта на мъченика. По-късно вторият екзархийски митрополит на Сливен Гервасий наредил сандъчето с пръста да се постави под светия престол в олтара.

7.     В Кръстевото житие също е посочено, че е бил на 20г., а според обширното житие – на 22години и 4 месеца.

 

Към житията на свети Димитър Сливенски >>>