ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

СТИХОВЕ ОТ ПРОЛОГА ЗА СВЕТИ ДАСИЙ ДОРОСТОЛСКИ

 

Освен славянския превод на Проложното житие са запазени също и стихове в чест на свети Дасий Доростолски.

Ръкописи: Зимски пролог РР ІV 9, л. 101, Велики Чети-Минеи, л. 1045б.

Стихове от Зимския пролог

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

НА ТОЗИ ДЕН [20 НОЕМВРИ] СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ДАСИЙ, КОЙТО Е ОТ РОДОСТОЛ1

 

Искаше и Дасий да пострада от меч, страдалчески венец придоби от меч, (мъченико Христов).

Той беше при [по времето на – бел. пр. А. Д.] цар Максимиан, от град Родостол и близо до река Истрос. Беше в града празник на Крон и трябваше да бъде заколен определен човек в бесовска чест и изпечен – този от светците Христови искаше да пострада и дръзновено Христа изповяда.

Отведоха го при цар Максимиан и му отсякоха главата.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.      За разлика от Проложното житие, където е посочено, че свети Дасий е от Доростол, то тук е записано, че е Родостол. Във Великите Чети-минеи житието и стиховете са през няколко страници. Родостол вместо Доростол се среща и в други ръкописи – напр. в Житието на св. Пасикрат и Валентиан във Великите Чети-минеи, където е написано „Родостол Мизийски”.

 

Към житията на свети Дасий Доростолски >>>