ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Батошевски надпис

Фрагмент от Батошевският надпис

 Батошевският надпис е запазен върху три фрагмента: 2 се съхраняват в Националния археологически музей в София, а третия н Градския музей в Севлиево. Вероятно надписът представлява т. нар. „стенни грамоти” – текстът на дадена от владетеля грамота била изписвана на стената на надарения храм или манастир. Името на патриарха липсва, но тъй като от текста е видно, че той е ръководел българската църква по времето на цар Михаил ІІ Асен, то в такъв случай става дума за Василий ІІ. От документа са запазени уводът, в който е формулирано дарственото намерение и мотивите за него, както и част от диспозитива, в който е посочено какво се дарява на манастира. С оглед ограничаване на имотите, които били предавани на църковните феодали е било необходимо дарствените актове на частните лица да бъдат потвърждавани от владетеля. Поради липсващите части от текста е трудно да се каже дали това е само патриаршеска грамота свързана с дарение направено от Михаил Асен или Василий ІІ е и ктитор на манастира, като е дарил някакво имущество. Изглежда е имало втора царска грамота на Михаил Асен, която е била приблизително същата по съдържание, която е била същинския дарствен акт или е потвърждението, което валидирало дарението на патриарха. И в двата случая патриархът е бил инициатор за издаване на дарствения акт и вероятно това е било посочено в царската грамота. По-скоро обаче в случая се касае до патриаршеска грамота, с която се давали разпореждания до църковните власти във връзка с царското дарение, като например правомощията на владиците с оглед дадените привилегии на манастира.

Издания: Н. Иванова, „Два надписа от АсеневциБатошевският и Врачанският”, ИБАИ, ХV, 1946, стр. 135-137; П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т.2, стр. 210; Хр. Ив. Христов, „Батошевският надпис”, Археология, 1978, 4, стр. 65-70.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

† [Аз Василий], по Божия милост патриарх на всички българи … по време на моето архиерейство с божия помощ изсякох планината в тази пустиня и създадох храм на името на Пресветата Богородица Маторска и на името на светия евангелист Йоан Богослов и помолих великия цар Михаил Асен, син на великия цар Асен, а внук на стария цар Асен … Този манастир не само единствено за него, но и повелих … И е царски манастир. И прие с любов този манастир цар Михаил и дарува на този манастир село … Батошево и Витен, и Рибаре … Цар Михаил или другите бъдещи царе, ако след това дадат … Сам цар Михаил, ктиторът, нито бъдещите царе …

… наруши … а в това място … като епидосис [добавка], то да са на манастира во веки …

поселките и селата … гост пък … където и да е … да си бъде манастирът царски … Ако пък ктиторите … всички – царе или архиереи …