ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Свети Теофан Изповедник за мирния договор между хан Телериг и император Константин V Копроним от 774г.

Мирният договор е бил сключен е между май и октомври 774г..

 

ЛИТЕРАТУРА: ИБИ-6, ГИБИ-3, ст. 273-274

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Но когато дошъл до Варна, той се уплашил и замислил да се завърне. Българите пък, като ги видели и като се уплашили, изпратили боил и чигат с молба да бъде сключен мир. Императорът, като ги видял, много се зарадвал и сключил мир. И те взаимно се заклели — нито българите да излизат срещу Романия, нито императорът да се стреми да нахлува в България. И съставили помежду си писмен договор за това. И императорът, като се завърнал, влязъл в столицата, като оставил гарнизоните от всички теми в крепостите, които бил построил.