ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Брашовска грамота на цар Иван Страцимир

 

Писмото-грамота на цар Иван Страцимир е издавано многократно. Ръкописът се намира в Брашовската библиотека.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

 

От господина царя Срацимира до жупана Яков, Херман Фолног и Петър Фаингали и всички граждани.

 

Онова, което сте ми писали и поръчали -  хората ви да ходят свободно, така ми бога волно и свободно да идват хората на господин краля в града на господин краля и да търгуват каквото желаят. А аз им давам моето царско уверение  и ги вземам на моята душа, че ще бъдат под царско съблюдаване, та да не им се случи някоя пакост, нито на един косъм, както  сами ще видите. А още ще са почитани и възлюбени от царството ми [и онези], които донесат писмо от вас.

 

† Иван Срацимир, цар на българите

 

 

Hosted by uCoz