ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Писмо на св. цар Петър І до свети Иван Рилски

 

Писмото e включено в написаното от св. Патриарх Евтимий житие на св. Иван Рилски. Счита се, че писмото не е автентично, а е било съставено от патриарха. Възможно е обаче, да са били използвани някои недостигнали до нас документи, включително и писма разменени между царя и отшелника. Дори да е било използвано оригинално писмо обаче, най-вероятно то е било редактирано съобразно нуждите на творбата, тъй като подобен прийом е често срещан през средновековието. Цар Петър действително е водил преписка по религиозни въпроси с духовници, а и самия св. Иван Рилски макар да не споменава за разменени писма, е записал в своя Завет , че владетелят му е изпратил много злато, но той не се подал на сребролюбието, а го върнал без да го погледне.

 

                                                                ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Цар Петър до всечестния отец пустиножител Иван.

 

Чух за благолюбивия характер на твоята душа и за за­селването в пустинята, и за неземното и ангелско пребиваване, а също и за окончателното ти напускане на света и твърде много възжаждах да видя твое преподобие и да се насладя от медоточивите ти речи, понеже мислех да придобия немалка полза, като те видя. Но желанието за богатство и суетната слава, а съ­що и страстите не оставят нас, които се люшкаме в морето на суетния живот, да стигнем до светлината на чистото и невеществено пребивание, защото помръкнаха нашите душевни очи от печал и от смут заради света. И ето сега, разбуден сякаш от някакъв дълбок сън, поисках да видя Твоя святост. Но понеже се лиших, окаяният аз, и от тази благодат поради множеството си грехове, моля се и се покланям на твое преподобие да ни изпратиш някаква утешителна отрада и да прохладиш зноя на скръбта. Защото знае, знае твое преподобие какви светски бури и какви метежни облаци са свикнали да вълнуват цар­ските сърца!