ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Писмо на свети Иван Рилски до свети цар Петър І

 

Писмото e включено в написаното от св. Патриарх Евтимий житие на св. Иван Рилски. Счита се, че писмото не е автентично, а е било съставено от патриарха. Възможно е обаче, да са били използвани някои недостигнали до нас документи, включително и писма разменени между царя и отшелника. Дори да е било използвано оригинално писмо обаче, най-вероятно то е било редактирано съобразно нуждите на творбата, тъй като подобен прийом е често срещан през средновековието. По-конкретно в това писмо препоръките да се използва държавното съкровище за армията, както и да се скланя глава към предстоятеля на църквата се считат като съвети насочени от Евтимий към тогавашния български цар Иван Шишман.

Цар Петър действително е водил преписка по религиозни въпроси с духовници, а и самия св. Иван Рилски макар да не споменава за разменени писма, е записал в своя Завет , че владетелят му е изпратил много злато, но той не се подал на сребролюбието, а го върнал без да го погледне.

 

                                                                ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Убогият Иван до благочестивия и самодържец на българския скиптър цар Петър.

 

Да изпълним цялата ти молба нам не е позволено, но за­ради твоята вяра и усърдие изпълняваме вече онова, що ни по­добава, като приемаме постническата храна. А твоето злато си задръж сам, защото такива неща вредят много на иночестващите, а най-вече — на пребиваващите в пустинни и без­утешни места. Пък и за какво ще потрябват те на оня, който никога не вкусва хляб до насита, нито самата вода — та да уга­си жаждата си? Защото за нас животът е Христос, а смъртта е придобивка." Тези неща са потребни на Твое величество и на такива [като тебе]. Обаче дори и ти, увенчаният с диадема, не трябва да намираш сладост в тях, понеже е казано: «Богат­ство кога потича, не привързвайте сърце.» И макар че е пи­сано: «Силата на царя е богатството», но за да се употребява то за оръжие и войска, а не за свое удоволствие, а повече, за бедните и голите, и бездомните. И така, ако искаш заедно със земното да наследиш и небесното царство, бъди щедър, както е щедър нашият небесен отец. Не се уповавай на неправ­да и не скланяй на грабеж. Бъди кротък и тих, и благодостъпен за всички и нека очите ти са отворени за всички! Нека елеят на твоето милосърдие да се излива върху всички! Да не .знае лявата ти ръка що прави десницата ти! Да излизат бед­ните радостни от твоя палат, а князете ти да отварят уста за похвали! Да сияе твоята багреница със светлината на добро­детелите ти, а въздишките и сълзите да са ти чеда! Споменът за смъртта да ти идва винаги наум, а твоята мисъл да мечтае неуморно за бъдещото царство!

Валяй се под нозете на твоята майка, църквата, прекла­няй се усърдно и скланяй глава пред нейните първопрестолници, та царят на царуващите и господарят на господстващите, като види толкова голямото ти усърдие, да ти даде ония блага, що око не е виждало и ухо не е чувало и в ума човешки не са проникнали, които бог приготви за обичащите го!