ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Сведение за хрисувул на цар Петър І в продължението на хрониката на св. Теофан Изповедник

 

Продължението на хрониката на св. Теофан Изповедник било направено по поръка и под ръководството на император Константин VІІ Багренородни. В откъса се разказва за хрисовул изпратен от цар Петър І до император Роман І с предложение за мир, за писмо на българското пратеничество водени от Георги Сурсувул до цар Петър І, за мирния договор и споразумението за брака между българския владетел и дъщерята на император Христофор Лакапин. Събитията са се случили преди брачната церемония състояла се на 8 октомври 927г.

Използвана литература: ИБИ ІХ-ГИБИ V, стр. 131, Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. М. Наука. 1992, пер. Я. Н. Любарского по публикацията на сайта „Восточная литература”.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново

Когато след това узнали, че император Роман възнамерява да се отправи против тях, Петър и Георги изпратили скришом един монах на име Калокир, по род арменец, който носел със себе си хрисовул. Съдържанието на този хрисовул гласяло, че те приемат мира с ромеите и не само са готови за сключат такъв, но ако ромеите желаят, да сключат и брачен договор. Императорът с голяма радост прием тоя монах и веднага изпратил с дромон монаха Теодосий Авука и царския свещеник Константин Родий, за да преговарят в Месемврия с българите за мир … След като пристигнали и уговорили онова, що било необходимо, те се върнали по суша заедно с българина Стефан. След тях пристигнали и Георги Сурсувул, Симеон калутеркан и усампсис, Симеон, шурей на българския владетел, а заедно с тях неговия сродник Стефан, а също така Маготин, Крон и Миник били изпратени при император Роман. Като видели дъщерята на император Христофор Мария и я харесали много, те сключили първо споразумение за мир и тогава писали на Петър бързо да пристигне. Магистър Никита, сват на император Роман, бил изпратен да посрещне и да доведе Петър до столицата. Когато българинът Петър пристигнал, император Роман се качил на триера и отишъл във Влахерните. Там посрещнал пристигналия при него Петър и го приветствал. След като поговорили помежду си, както е прието, подписали мирния договор и споразумението за брака. В това дело посредничел и разумно направлявал (преговорите) между ромеи и българи протовестиарият Теофан.