ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Из житието на св. Павел нови Латърски

 

Житието на св. Павел Нови Латърски, авторството на което се свързва с името на Симеон Метафраст е написано през втората половина на Хв. В житието има сведение за размени писма между отшелника и българския цар Петър І. Свети Павел Нови Латърски починал през 955г.

Използвана литература: В. Васильевский, О жизни и трудах Симеона Метафраста, ЖМНПр., ССХІІ, 1880, стр. 416-432; В. Златарски, История,1.2, стр. 565, ИБИ ІХ-ГИБИ V, стр. 230.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Прочее Петър, който управлявал България и го поздравявал извънредно често с любезни и смирени писма, то призовавал да се помоли за неговото спасение.