ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Сюлейманкьойски надпис

30-годишния мирен договор между България и Византия

Надписа се намира върху голяма колона, но горния и долния край са отчупени и затова липсва началото и края на текста. Колоната е намерена при чешмата Сатмечешмеси до дн. Село Сюлейманкьой (дн. С. Сечище, Новопазарско). Според местното предание е бил донесен от Плиска. Днес се намира в Археологическия музей в София.

Откъса е взет от В. Бешавлиев, „Прабългарски епиграфски надписи”, С., Изд. ОФ, 1981г. стр. 104-105.

                                                                                              ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

. . . . . 
 известие . . . . . и изпрати . . . 
 . . . сключиха мир за 30 години. Първата от договорените 11 
 глави се отнася до територията. Тя трябва да бъде от Де- 
 белт до Перамокастел (или Потамокастел) и между двата Авро- 
 лева, и до многото мостчета, и между Валзина и Агатоники и до 
 Хеброс и до Констанция и до Макри Ливада и до Хеброс и до 
 планината Хемус. До тук стана определянето на границата. Вто- 
 ра глава за славяните, които са под императора: те да останат 
 така, както бяха заварени, когато стана войната. Трета глава 
 за останалите славяни, които не са подчинени на императора 
 в крайбрежната област, той ще ги върне в селищата им. Четвър- 
 та глава за пленените християни и за заловените . . . за 
 турмарсите, спатариите и комесите: ще даде. . . за бедните 
 войници: душа срещу душа. Два (или две хиляди) бивола ще даде 
 за заловените извън крепостите, ако . . . села- 
 та. Ако е избягал стратег ……..