ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Сведение във Фулденските анали за преписката между император Людовик и хан Омуртаг

 Летописът на Айнхард бил продължен от монасите в манастира Фулда. Първото продължение вероятно е дело на Енхард, който описал събитията до 838г., след това Рудолф обхванал периода 838-863г. Не е известно кои са авторите на останалите три части обхващащи периодите 863-882г, 882-887г и 882-901г.  Преписката между двамата владетели е свързана с усилията на хан Омуртаг да договори северозападните граници на българската държава. Описанието на събитията е близко до това от Летописа на Айнхард.

Използвана литература: ИБИ 7, ЛИБИ 2, стр.42

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

824г. Българският владетел Омуртаг проводил пратеници с писмо до императора, за да сключи мир. Той ги изслушал и отпратил и заедно с тях изпратил до споменатия владетел бавареца Махелм.

825г. Българският владетел отново проводил други пратеници до императора, очевидно за определяне границите и пределите между франки и българи. След като ги изслушал, императорът отговорил на владетеля, както намерил за добре, чрез писмо, пратено по същите пратеници, които били проводени при него.

826г. Когато на българския владетел било съобщено от неговите пратеници какво са направили, той отново пратил до императора с писмо онзи пратеник, когото за пръв път бил изпратил, и молел незабавно да стане определянето на границите или, ако това не му е угодно, всеки да пази своите граници без мирен договор. Като го приел и изслушал, императорът го отпратил назад без писмо.