ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Сключването на 30-годишния мирен договор

Из продължението на хрониката на св. Теофан Изповедник

Продължението на хрониката на св. Теофан Изповедник било направено по поръка и под ръководството на император Константин VІІ Багренородни. В двата откъса се разказва за мирния договор между хан Омуртаг и император Лъв. Годината на сключването на договора е спорна, като мненията варират в периода 814-817г. Сюлейманкьойския надпис възпроизвежда част от текста на договора, но тъй като колоната не е запазена изцяло, то не е известно съдържанието на първите и последните глави от договора. Съдейки по втория откъс обаче, вероятно в една от общо единайсетте глави е имало и клауза за взаимопомощ.

Използвана литература: ИБИ ІХ-ГИБИ V, стр. 113-116, „Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей.” М. Наука. 1992, пер. Я. Н. Любарского по публикацията на сайта „Восточная литература”.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

И наистина, когато свързвал чрез клетва тридесетгодишния договор с тези хуни, назовани българи, и установявал мирното споразумение, понеже трябвало да бъдат утвърдени и скрепени чрез клетви, той1 не използвал обичайните наши [клетви], призовавайки бога и небесните сили или пък Майката по плът на Христа бога като надзорници и свидетели на онова, що се говори и прави. Но подобно на някакъв варварин, чужд на богопочитанието, разсякъл кучета дори, на които беззаконните племена принасят и жертви, и ги употребил за свидетели на онова, що се правело. Той не се посвенил за потвърждение да изговори онези думи, които много употребявал, а пък християнската вяра поверил на тях, които, както подобавало, някога след това щели да минат към нея чрез нас. И той не се засрамил да постъпва нечестиво така явно. Защото по този начин този нечестив мъж, достоен за отвращение, според думите на Господа2 бисерите на вярата хвърлил пред свинете и накарал последните да ги дъвчат в устата си. При това по тоя начин той, който държал ромейската царска власт, не се посвенил да се посвещава в техните (езически обреди) и да ги извършва сред пълен с народ театър, и то при множество неверни и верни, той [станал] достоен не за друго, а за вечния огън и червей.

*****

Но Мортагон3, който и без това се радвал на войните и обичал да се възползва от тяхната плячка, а също искал да утвърди и да направи по-здрав тридесетгодишния договор, сключен между него и предишния владетел Лъв, приготвил войската [си] срещу узурпатора4.

 

_______________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Става дума за византийския император Лъв V Артемий (813-820)

2. Мат., 7:6

3. Става дума за хан Омуртаг

4. Става дума за помощта оказана от хан Тервел на император Михаил срещу претендента за византийския трон Тома Славянина.