ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Из историята на Йоан Кантакузин за писмото на цар Михаил Асен Шишман до неговия военачалник Иван Русина

Йоан Кантакузин описва военната кампания на цар Михаил Шишман, който изпратил 3000 отряд начело с Иван Русина на помощ на дядото на съпругата си Теодора - император Андроник ІІ. Нейният брат Андроник ІІІ обаче склонил царя да изтегли войската си, като за целта българския владетел изпратил до своя военачалник писмо.

Използвана литература: ИБИ ХХІІ-ГИБИ Х, стр. 258-259.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

И [цар Михаил –б.м.] изпратил с писмо един от приближените си заедно с пратеника, заповядвайки на Иван да върне войската, и крило опърлено от огън, защото това бе знак у мизите за бързина. А когато пристигнаха при императора с кръста и съобщиха какво е отговорил Михаил, императорът изпрати на Иван и на мизите писмото и крилото на техния цар. А те, като го видяха, върнали се у дома си. Това приключи така.