ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Врачански надпис

 Врачанският надпис е запазен фрагментарно. Според изследователите надписът е от времето на цар Михаил Асен. Възможно е да става дума за ктиторски надпис, но с оглед последната запазена част е възможното той да е от т. нар. „стенни грамоти” – текстът на дадена от владетеля грамота била изписвана на стената на надарения храм. Сравнително малката оцеляла част от надписа обаче не позволява да се направи категоричен извод дали той е съдържал цялата грамота или само е съобщавал в съкратен вид за царското дарение. Фрагментарно запазеният текст показва, че вероятно надписа е свързан с потвърждаване на привилегиите и правата на царски манастир, който преди това е бил обдарен от цар Асен. Дори да се касае за обикновен ктиторски надпис, определението на манастира като царски дава основание да се предположи, че дори това да е не е владетелската грамота, то е имало акт, с който му е присвоен този статут.

Издания: Н. Иванова, „Два надписа от АсеневциБатошевският и Врачанският”, ИБАИ, ХV, 1946, стр. 135-137; П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т.2, стр. 210

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

І. … до този единият … царски манастир … Асен, цар на всички българи … го с божия помощ …

ІІ. … прие … на българите …

ІІІ. … Вратца на моя … и едно … царят преди