ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Сведенията на свети Теофан Изповедник за мирния договор от 715г. между хан Кормесий и император Теодосий ІІІ и за писмо на хан Крум до император Михаил от 813г.

Макар св. Теофан да не съобщава изрично, че е бил сключен писмен договор, точното възпроизвеждане на значителен брой от клауите от този автор предполага съществуването на писмен документ. Договорът се датира към 715г., тъй като св. Теофан споменава, че е сключен по времето на имп. Теодосий ІІІ и патриарх Герман, които се възкачили на престолите си през тази година. През Средновековието на държавата се гледало като на имущество на владетеля, а договорите се скрепявали с клетви, което им придавало персонален характер и при смяна на владетелите договорите са подновявали. Затова най-вероятно Теодосий ІІІ е сключил договора в началото на управлението си за да стабилизира позициите си на трона. По сложен е въпроса как договорът може да е сключен през тази година от Кормесий, като все още България е била управлявана от хан Тервел. Вероятно Кормесий е бил направен съуправител на хан Тервел и той в това си качество е сключил договора. Именника също позволява да се направи извод, че някои от владетелите са управлявали съвместно, тъй като посочените там години на управление на хановете от Тервел до Умор като сбор са повече от сумарния период, в който са били на власт.

В откъса св. Теофан дава сведение и за писмо на хан Крум до византийския император.

 

ЛИТЕРАТУРА: ИБИ-6, ГИБИ-3, стр. 285

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

 

През тази година1 Крум, вождът на българите, отново повел преговори за мир чрез Драгомир с император Михаил. Той искал да бъде възобновен договорът, сключен при Теодосий Адрамит2 и патриарх Герман3 с Кормесий4, господаря на България по онова време. Договорът очертавал границите от Милеона в Тракия; [определял да се дадат]5 одежди и червени кожи на стойност до 30литри злато; освен това бегълците от едната и другата страна да бъдат връщани взаимно, дори ако се случи да заговорничат срещу властите; търгуващите в двете страни да бъдат снабдявани с грамоти и печати, [а на тези, които нямат печати да им се отнема] това, което имат и да се внесе в държавното съкровище. Писал на императора и за решението си: „Ако не побързаш с мира, по твоя вина ще се отправя с войска срещу Месемврия”. Императорът, като научил това, по внушение на лошите си съветници не приел мира.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Теофан съобщава за тези събития под бЗ05 св. г., 813г. от Рождеството на Христа. Тъй като обсадата на Месемврия, за която се говори в същия откъс, станала към средата на октомври, Златарски предполага, че мирните преговори започнали през септември или началото на октомври, и отнася тези проговори към септември 812г., понеже Теофан си служи със септемврийска година.

2. Император Теодосий ІІІ Адрамит (715—717).

3. Цариградския патриарх Герман (715—730).

4. Хан Кормесий, третия владетел от династията Дуло

6. Текста в скобите липсва в преписите на гръцки език, но го има в латинския превод на Анастасий Библиотекар.