ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Дуклянския презвитер за преписката на цар Самуил във връзка със залавянето на княз Иван-Владимир

Дуклянския летопис е запазен в два варианта. Единият се датира към ХІІв. и е написан на славянски език. В този летопис историческите събития са до 1161г. Негов съставител е неизвестен свещеник от областта Дукля (Диоклея). Ръкописа е открит от Доминик Паналич през ХVІв., като през 1510г. Марко Марулич превел текста на латински език. Вторият препис е на латински език. Дуклянския летопис е бил включен в книгата „Царството на славяните”.

В приведения откъс се разказва за преговорите на цар Самуил за залавянето на княз Иван Владимир, като в хода им е имало размяна на писма.

Използвана литература: ИБИ 12, ЛИБИ 3, стр. 173-174, „Царството на славяните” Мавро Орбини, София, 1983г., стр. 143.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

ХХХVІ. …Между това царят [цар Самуил – б.м. АЛД] посредством пратеници предложил на княз Владимир да слезе от планината заедно с всички ония, които били при него. Но князът не се съгласил. Местният жупан обаче подобно на предателя Юда изпратил на българския цар писмо, в което казвал ,,Господарю, ако на твое величество е угодно, аз ще ти предам княза”. Царят му отговорил: ,, Ако успееш да сториш това, ти ще бъдеш богато възнаграден от мене и удостоен с големи почести”.

 

Hosted by uCoz