ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Скилица-Кедрин за писмо на цар Иван Владислав до император Василий ІІ

 Дуклянския презвитер разказва,  че Василий ІІ е подбудил Иван Владислав да извърши преврат, като изпратил тайно пратеници до него, които му предали от името на императора: „Защо не отмъстиш за кръвта на твоя баща? Приеми от мен злато и сребро, колкото искаш, сключи мир с нас и вземи царството на Самуила, който погуби твоя баща и своя брат. И ако си по-силен, убий неговия син Радомир, който сега седи на престола” (ЛИБИ т. 3, стр. 175). За разлика от Дуклянския презвитер Скилица тактично е пропуснал този епизод и не особено успешните военни действия на Византия докато е управлявал Гаврил Радомир.

Използвана литература: ИБИ 11, ГИБИ 6, стр. 287

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

На петия ден пристигнал безръкият ромей заедно със служители на Иван Владислав, Ароновия син. Той носел писмо, с което Иван Владислав съобщавал, че е убил Гаврил в Петриск и че е взел цялата власт в свои ръце. [С писмото обещавал също да изяви на императора подобаващата му покорност и подчинение. Като прочел писмото и като потвърдил решението си с хрисовул, императорът проводил пратеници при Иван. След няколко дни ромеецът с отрязаната ръка отново се върнал с писмо от Иван и от българските първенци, които заявявали, че са готови да станат поданици и роби на императора. Към императора се присъединил и Кавкан, братът на Дометиан, който бил пленен в Мъглен. Императорът го приел и го имал на почит. А след като разбрал, че Иван е написал писмото с хитрост и коварство и че мисли обратното на това, което обещава, той се върнал пак в България и като опустошил местността около Острово, Соск, както и Пелагонийското поле, ослепил всичките заловени българи. И тай той стигнал до град Охрид, където се издигали дворците на царете на България. Като завзел града и наредил всичко добре, той решил да продължи напред и да стигне до Дирахиум, защото тамошните работи се нуждаели от присъствието му.

___________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

  1. По друг препис (Vinodob. hist.) вм. „служители” – „служител”
  2. По друг препис (Vinodob. hist.) вм. Кавкан, братът на Дометиан – „Теодор Кавкан, братът на Дометиан и Мелитон.
  3. Добавка в друг препис (Vinodob. hist.): Той бил обещал на императора да убие Владислав и отишъл в България заедно с Ивановия служител, който бил подкупен с подаръци и щял да извърши убийството, но бил убит от него в Ступион, където живеел. Това място по-рано се наричало Девол. Там именно било извършено убийството на Теодор.

 

Hosted by uCoz