ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Георги Акрополит за договорът от 1224г. между цар Иван Асен ІІ и император Теодор Комнин

 

Византийският историк Георги Акрополит н своята история съобщава за сключения мирен договор между Иван Асен ІІ и Теодор Комнин. След като Теодор Комнин нарушил мирния договор преди да започне битката при Клокотница през 1230г. българският владетел наредил документа да бъде набучен на копие. Тъй като в текста се говори, че на копието била набучена писмената клетва на Теодор Комнин, то вероятно при сключването на договора двамата владетели са си разменили грамоти с клетви за спазването му, които са били подобни на златопечатника на цар Калоян, който той изпратил на папата.

Използвана литература: ИБИ, т. ХV, ГИБИ, т. 8, стр. 161

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

И тъй, след като Теодор Комнин се издигнал с успехите си и станал съсед на българите, той сключил договор с царя на българите Иван Асен, за когото вече казахме в разказа, че царувал след Борил над българската земя, и се сродил с него, като взел за своя брат Мануил дъщеря му Мария, която той имал от наложница. А Теодор Ангел, понеже бил дързък и се държал своеволно не само в царските, но просто във всички държавни работи, постоянно престъпвайки клетвите и нарушавайки споразуменията със съседите, скъсал договорите с Иван Асен и тръгнал срещу българите, като събрал голяма войска, съставена от ромеи и италийци. Той минал край Адрианопол и вървял край горното течение на Еврос, търсейки да завърже сражение с българите. А в същност търсел собствената си гибел. Защото той смятал, че българите ще се уплашат и не ще издържат изобщо дори първото нападение на войската му. Но българите не мислели така. Иван Асен уповавайки се повече на нарушението на клетвите и договорите от страна на Теодор Ангел, отколкото на войските си, взел малка помощ от скитите, която не наброявала хиляди, и се понесъл смело в сражението, като закачил на знамето, както казват някои писмената клетва на Теодор.