ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Из решение на венецианския сенат от 19 юли 1343г. за водена преписка с българския цар Иван Александър

 

Решението на венецианския сенат е взето във връзка с ощетяването на двама венецианци от българския цар. В протокола от заседанието е отразено, че са били изпращани писма до българския цар във връзка с оплакванията на двамата венециански граждани Николо Пизани и Лоренцо Фоскарини. За уреждане на българо-венецианските отношения през 1347г. цар Иван Александър издал грамота уреждащата правата, привилегиите и имунитетите на венецианските търговци на територията на българското царство.

 

Ръкописи: Венеция, Държавен архив(ASV), ХХІ, І, 48V-49

Използвана литература: П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т.2, стр.243.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

И за да се добие възстановяване и възмездяване на предизвиканите щети и те да имат връщане във владението и властта на дожа, много пъти се писа относно това на казания господин цар, а същият господин цар не се погрижи да направи нищо за възмездяване или задоволяване на гореказаните наши поданици, отговаряйки, че казаният Франческо срещнал някакъв негов човек относно това и този обещал да събере всичко, но след това го измамил.

Hosted by uCoz