ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Грамота на дуклянския крал Георги Бодин от месец август 1115г.

Георги и Яквинта са синът и съпругата на Константин Бодин, който заедно с Георги Войтех застанали начело на въстанието от 1072г. По време на въстанието Константин Бодин бил обявен за български цар под името Петър (ІІ). След неуспехът на въстанието той наследил баща си Михаил и се оженил за Яквинта. От този брак бил роден синът му Георги, който издал тази грамота заедно с майка си. Освен тях е споменат също братовчеда на Георги – Гръд. Запазена е още една грамота от 1014г. за дарение от съдията Гр[ъ]д, който вероятно е споменатия в този документ братовчед.

Използвана литература: Шишић Ф. Летопис попа Дукљанина. Београд, 1928. стр. 191.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Георги, по Божия милост крал, заедно с майка ми госпожа кралица Яквинта и Гръд, моя братовчед, [повеляваме] за някоя си църква „Св. Мартин”, която преди са надарявали нашите бащи и господа с всичките й околности на манастира „Св. Бенедикт”, наречен Локрумски; а сега ние потвърждаваме по същия начин, та [локрумските монаси] свободно да владеят гореспоменатата наследствена собственост 39, каквато са [им] дали  гореспоменатите наши предци, за да няма никой от нашите родственици върху себе си Божия гняв и на всички негови избраници.

И аз, [Андрей?], абат от обителта св. мъченици Сергий и Вакх по заповед на господин краля написах [това] в присъствието на архиепископа [Петър] и други нотабили на Рагуза, през месец август, индикт осми.