ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка дадена от деспот Йоан Комнин Асен на Михо Буно

(април 1350г., Валона)

 

Деспот Йоан Комнин Асен е бил брат на цар Иван Александър Асен и на сръбската царица Елена. За него подробно вж. Иван Божилов, „Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография”, 1994, стр. 178-184.

Издания: Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, Knjiga I, Dubrovnik i susedi njegovi, deo I, Beograd, 1929, стр. 69-70 по Distributionis Testamentorum 1349-57, л. 72 и 55, Сп. ХІ,  12 и 13.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

† Деспот Йоан Комнин до княз Пир Чустиниан1, властелините и Дубровнищката община

Да знаете мои братя, че Михо Буно ми е изплатил всичко, което ми е дължал и нищо не ми дължи, но ми е гост и приятел и за където и да тръгне да няма никакво забавяне. И напишете във вашия катастих2, че  Михо ми е платил да му е изправно.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

  1. Петър Юстининан – венециански подеста на Дубровнишката република (1348 – 1350); княз (ректор) се използва за държавните глави на републиката от 1358г. насетне.
  2. Катастих (гр.) – регистър, кондика. Книга, в която манастирската управа отбелязвала направените в полза на манастирите завещания и дарения. В случая думата е използвана в смисъл на книга, в която се отразяват дълговете и погасяването им.