ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка дадена на Жан Жоргис

(септември 1350г., Валона)

 

Деспот Йоан Комнин Асен е бил брат на цар Иван Александър Асен и на сръбската царица Елена Комнина Асенина. За него подробно вж. Иван Божилов, „Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография”, 1994, стр. 178-184.

Издания: Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, Knjiga I, Dubrovnik i susedi njegovi, deo I, Beograd, 1929, стр. 69-70 по Distributionis Testamentorum 1349-57, л. 72 и 55, Сп. ХІ,  12 и 13.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

† Деспот Йоан Комнин,

Нека всеки да знае, че каквото ми е дължал Жан Жоргис, неговия брат Фразиски ми е платил всичко. И за пипера, и за захарта, и за всичко, което ми е бил длъжен вече не ми е длъжен нито той, нито брат му за този дълг и записах, та всеки да знае.

 

† За него от деспот [Йоан] Комнин.

Плати ми Чанис и за себе си, и за брат си всичко, колкото ми е бил длъжен за пипер и за захар и повече не ми е дължи нищо и затова записах да няма никакво забавяне от моя страна и записах и подписах за уверение на всеки.