ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Писмо на деспот Яков Светослав до киевския митрополит Кирил ІІІ

 Деспот Яков Светослав е бил от руски произход. Той е бил женен за сестрата на византийския император Йоан ІV Ласкарис и на царица Ирина, която била внуци на цар Иван Асен и това му давало възможност да предяви претенции към българския трон. През 1276г. царица Мария опасявайки се, че деспотът ще се възползва от влошеното здравословно състояние на цар Константин Асен Тих и ще заграби престола го поканила в Търново под предлог, че ще изпълни желанието му да бъде осиновен от нея. След церемонията по осиновяването обаче Мария организирала и убийството на Яков Светослав.

Писмото е запазено в препис от ХVІв. заедно с бележката на Йоан Драгослов, който изготвил копието за митрополит Кирил ІІІ (1242-1281) на Кормчията за 50 дни, като го завършил на 7 януари1270г. Кормчията била въведена официално на поместния събор на руската църква, който се състоял в гр. Владимир през 1274г. Названието Зонара е от името на известния византийски историк и юрист Йоан Зонара, който направил тълкования на Фотиевата редакция на Номоканона. По времето на митрополит Киприян бил извършен нов превод на Номоканона, като били включени и тълкуванията на охридския архиепископ Димитър Хоматиан. Макар някои руски изследователи да считат, че се касае за сръбски превод на Кормчията направен от архиепископ св. Сава І, видно от писмото преписът е направен от ръкопис, който се е съхранявал при търновския патриарх Игнатий.

Ръкописът е препис от ХVІв., състоящ се от 204 листа, като текста е разположен в две колони, изписани със ситно полууставно писмо. Бележката се намира на л. 105, след бележките към правилата на Картагенския събор.

Използвана литература: А. Востоков, „Описанiе рускихъ и словенскихъ рукописея Румянцовскаго музеума”, СП, ТИАН, 1842, № 232, стр. 291-292; Ст. Бобчев, „Старобългарски правни паметници”, стр. 144; П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т.2, стр. 303; Б. Ст. Ангелов, „Из старата българска, руска и сръбска литература”, ІІ, С., 1967, стр. 142-143

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

До от Бога избрания пастир и учител на словесното стадо на нашата правоверна вяра, моя отец по Дух Свети, преосвещения архиепископ на преславния град Киев – Кирил, учителя на цяла Русия и светилник на църквата на богоспасения град Киев

           

            И затова Мое господство благодари на (твое) преподобие, защото аз приех като от Христа писмото от твое свето владичество, благодаря за светата ти молитва преосвещенни архиепископе на цялата руска земя, където благодържавния мой род е отрасъл и беше коренът на светите мои праотци. Пиша ти, възлюбени от Бога прототронен архиепископе Кириле, та по твоето слово да се просвети руската вселена. А написаното в тази Зонара да не се преписва никъде. Понеже така подобава - тази Зонара да бъде във всяко царство една в Събора, както светите отци са установили и предали на нас. Тази аз я изпросих от патриарха и отпуснах за светопочиналите мои родители и за помен заради моята душа. И когато въздигаш преподобните си ръце за своите молитви, не ме забравяй. Заради това ти пиша възлюбени мой архиепископе на цялата руска земя, да бъде всеобично моето писание на твоя святост. И благослови Господи Твоя смисъл съдържащ се по Божията благодат. И мир на тебе в Господа преосвещени и превъзлюбени архиепископе.