ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПИТИЧЕСКИ СТИХОВЕ НА ВЛАДИЧИЦАТА НАША БОГОРОДИЦА И ПРИСНОДЕВА МАРИЯ

 

           

            Стиховете следват Повестта за опленяването на Света гора, в която са описани събития свързани с гръцката завера „Филики етерия” и организираното от нея въстание продължило от 1921г. до 1929г. Въстаническата организация била създадена от гръцки емигранти в Русия и се разпростряла във Влашко, Молдова, а също и в пределите на Османската империя заселени с българи и гърци.Описаните турски репресии спрямо християните са свързани с бойните действия и потушаването на въстанието.Тези събития се отразяват съществено на по-нататъшната история на Османската империя и на поробените народи: последвало ликвидирането на еничарския корпус, началото на Танизмата – периода на турските реформи, а също се засилват националноосвободителните действия на поробените християни на Балканите.Замесването на видни гръцки духовници в заверата улеснило борбата на българите за независима църковна организация.

            Ръкописи:

С: Софийски сборник, НБКМ. Повестта се намира в сборник от ХІХв., който бил подарен на 1 март 1884г. от Пантели Кесимов на Народната библиотека. Той взел сборника през 1850г. от Никола Дончев от Търново. Текста изглежда е бил готвен за печат, тъй като на втория лист има предговор: „Служба на новия свят мъченик Йоан Трапезонски. и повествование за пленяването на Света гора Атонска и за някои християни неправедно убити в България от агаряните. С благословията на Преосвещения и превъзходен православен архиепископ Стефан Карловачки …С труда и с всяко прилежно издирване и по възможност с всякакво поправяне от почтените сред йеромонасите Никифор и Йеротей, светогорски подстриженици…”. След думите „Напечата се с финансовата помощ на” предговора приключва, което предполага, че не е бил намерен спонсор за издаването на книгата. На лист 1 е отбелязано „Тази книга се подвърза от почтения кир Константин Йоанович Антопул за негово възпоменание и душевно спасение и за телесно здраве. В Земун. 1824година. Месец юни, 17”. Сборника съдържа: Предговор (л.1), Служба на св. Йоан Търновски (л.5а), Житие на св. Йоан Търновски(л.24а), Питически стихове за същия св. Йоан Търновски (л.24а), Повествование за пленяването на Света гора от турците (л.42а), Питически стихове за св. Богородица (л.54а), Повествование за страданията на България от агаряните (л.55а), Питически стихове за св. Богородица (л.61б). Сборника се състои от 61 листа, (22х19), текст 14.5х13), новоуставен едър шрифт, черковно-славянска редакция с новобългарски и сръбски примеси. 

Б: Белградски сборник – преписът е направен през 1824г. в манастира в Сланци, Сърбия.

Издания: ”Исторически паметници по времето на Заверата”, В: Българска библиотека”, 1, БКДС, С, 1884, стр. 32;

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Стихове питически на Владичицата наша Богородица и приснодева Мария

 

О, Владичице и царице милостива,

Бога истинен родила,

Събери пак в Атонската гора твоя света,

Монаси да славят помощта твоя,

И за мене окаяния твой син моли се

Помогни ми Госпожо побързай.