ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ ОТ ХVІІІ ВЕК

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

 

1737г. – Бележка в Панагирик за смъртта на св. Симеон Самоковски

 

1738г. – Бележка на поп Вуче за турските репресии след въстанието от 1737г.