ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка на поп Вуче от 1738г. в Служебник за турските репресии след въстанието през 1737г.

 

Летописната бележка се намира в Служебник, сръбска редакция. Сборника е от ХV-ХVІв., съдържа 148л. Понастоящем се съхранява в НБ”Св. св. Кирил и Методий” – София. На л. 47б е отбелязано: „Тази книга наречена „Литургия” я купи поп Вуче от Хрелово да работи за неговите родители – баща Лазар, майка Митра; на мъртвите за душите, на живите за здраве, писах аз, грешни поп Вуче, слава Тебе Боже наш, слава тебе Царю небесни.”, а на л. 86б пише: „Писах аз грешни поп Вуче, който я изнесе от [храма]„Свети отец Никола” да е проклет”.

Летописната бележка се намира на л. 16а.

Издания: Б. Цонев, „Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София”, С, 1910,  стр. 168.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

† Тази книга литургия (принадлежи на) поп Вуче от Вакарел. Да работи за здраве на живите, а на мъртвите за душите. Бог да прости. В Хрелово и  който я изнесе, да е проклет от 318-те отци и от Господа Бога Вседържителя. Писах аз, грешни поп Вуче от Хрелово, поп при попа Стоица. Тогава беше хаос. Тогава турците взеха Ниш и посякоха 300 аз поп Вуче от Хрелово от християнския род. Мъжете посякоха, жените поробиха, стоката откараха - овце и говеда с коне и в Ниш прибраха. И тогава беше голям хаос. В годината 7000, 200, 40, 6 (т.е. 7246 = 1738).