ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка в панагирик за смъртта на свети Симеон Самоковски през 1737г.

 

Летописната бележка се намира в Панагирик, сръбска редакция, среден устав. Сборника е от ХVІв., съдържа 303л. Понастоящем се съхранява в НБ”Св. св. Кирил и Методий” – София. Преди това ръкописът се  е намирал в Лозенския манастир край София. Бележката се намира на л. 5б, след текста.

Издания: Б. Цонев, „Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София”, С, 1910,  стр. 236.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

Още докато турци воюваха срещу московците, дойдоха немците срещу Ниш и превзеха го, изгониха турците от Ниш и от околните му градове. Тогава владичестваше и престола държеше на Самоковската епархия всеосвещеният ар­хиерей кир Симеон. Срещу него се обърнаха в тия люти времена, в мястото наре­чено Дупница. Агаряните се устремиха към неговия дом и го плениха, като не оставиха в него нищо. Владиката взеха и не го заведоха при предводителя, но го оковаха в много железни вериги и го затвориха в тъмница, в нея пребивава 23 дни, после го отведоха в София при пашата, наречен Купраи Огли (Кьопрюлю Оглу), той повели да го мъчат, за да се отрече от Христа, той претърпя всичко като добър страдалец Спасов, после го обесиха в месеца август 21 ден. Това бе в лето 1737.

 

Маргинална бележка със същия почерк отстрани на текста: Ох, струва ми се, че по това време така страдаха християните, както не  е било така нито в Диоклециановите времена.