ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка в пролог за смъртта на архиепископ св. Варлаам през 1598г.

 

Летописната бележка се намира в пролог от ХІV-ХVв., който се е съхранявал в библиотеката на катедралния храм на Охридската архиепископия „Света Богородица Перивлепта” в Охрид под № 11. Ръкописът се е съхранявал в библиотеката на архиепископската катедрала „Света Богородица Перивлепта” в Охрид. Настоящия текст се публикува по: Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, 1931/1970г., стр. 43.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

                В годината 7106 ( 1598), месец май, 28 ден. Охридски архиепископ кир Ва(р)лам. Турците му отсякоха главата в град Велес, те причиниха велика мъка, а на него вечна памет.