ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка в номоканон на Матей Властар за смъртта на архиепископ Прохор през 1550г.

 

Летописната бележка се намира в ръкопис съдържащ номоканона на Матай Властар. Ръкописът се е съхранявал в библиотеката на архиепископската катедрала „Света Богородица Перивлепта” в Охрид. Настоящия текст се публикува по: Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, 1931/1970г., стр. 45.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

                През 7058 (1550) година умря архиепископа кир Прохор; след неговото представяне (пред Бога, т.е. след като починал) стана архиепископ митрополита на Рашка - Симеон. Половин година не от смъртта, а от неволята оставен.