ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ ОТ ХV ВЕК

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

1420г. – Бележка за смъртта на Григорий Цамблак

1467г. – Бележка в пролог за преселване на охридчани от султан Мехмед ІІ

1467г. Бележка в трефологий за преселване на жителите на Скопие от султан Мехмед ІІ