ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка в трефологий от Хлудовата сбирка за преселване на жители на Скопие от султан Мехмед ІІ

Летописната бележка се намира в трефологий от Хлудовата сбирка.

Издания: Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, 1931/1970г., стр. 115; А. Попов, Описанiе рукописей Хлудова, Москва, 1872, стр. 316; Љ. Стојновиђ, Записи, № 6164-6165).

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

През 6975 (1467) година прогониха от град Скопие 15 къщи в Конюх, месеца май, 13 ден, в сряда.

През тази 6975 (1467) година. През тази година преселиха от Скопие 15 къщи православни християни, без порок нямащи никаква вина в града наречен Конюх в албанската земя, съграден от царуващия тогава цар Мохамед.