ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка в пролог от Хлудовата сбирка за преселване на охридчани от султан Мехмед ІІ

Летописната бележка се намира в пролог от Хлудовата сбирка.

Издания: Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, 1931/1970г., стр. 44; А. Попов, Описанiе рукописей Хлудова, Москва, 1872, стр. 382..

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

През 6975 (1467) година. През тази година цар Мехмед пресели охридчани, месец октомври, в деня на св. Киприян и Юлита (т.е. 2 октомври).

                                                                                                                  :                                                         -~