ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бележка в четириевангелие от ХІVвек за смъртта на митрополит Григорий Цамблак

Ръкопис: Атон, Манастир „Свети Павел”. Бележката се намира на последния лист на четириевангелие от ХІVв.

Издания: Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, 1931/1970г., стр. 277.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

През 6928 (1420) година, индикт 13, представи се Григорий Цамблак, митрополит Роснйски.