ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ ОТ ХІІІ ВЕК

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

1230г. - Колонен надпис на цар Иван Асен ІІ в храма „Свети 40 мъченици” във Велико Търново за победата при Клокотница и изграждането на храма