ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ НА ПАВЕЛ ДИМОВ ОТ ВРАЦА      

 

            Бележките са били записани в търговския тефтер на Павел П. Димов ( 1862г.).

            Издания: Йордан Попгеоргиев, „Град Вратца”, СНУ, т. 20, 1904, стр. 1-35.

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

         Да се знае кога се разчу за войната1, която започнаха немеца и московеца, и френеца срещу турчина; тогава дигна царя от Враца оръжието на българите, та го закара с 4 коли в Цариград през 1811, април, 12 ден.        

Да се знае кога се пресече морето в Цариград на Сарай Бурну2 и уловиха една риба голяма три хиляди оки. Тогава на насока беше тази поличба3 за 1821година от Христа, месец февруари, 2 ден.

Да се знае кога се дигнаха чорбаджиите4 от Враца да се бодат и сиромасите се вдигнаха, та чорбаджиите паднаха и ходиха във Видин при Изет Мехмед паша и глобиха чорбаджиите 120 кесии през 1833, февруари, 10 ден.

         С позволението на Отца, с подкрепата на Сина и извършено със Светия Дух, нека да е известно за последващите времена какво се извърши от Бога, как изгоря една част от града: 187 християнски къщи, 56 турски къщи, 85 християни от мъжки и женски пол имали деца и 58 турци били деца …, това изгаряне стана по Божие допущение през 1842, през март, 22 ден.

        

БЕЛЕЖКИ:

 

1.         Става дума за Руско-турската война от 1806-1812. Франция била на страната на Османската империя, а похода на Наполеон Бонапарт принудил Русия да преустанови успешните военни действия срещу турците. Както и при предишните войни турската власт прибрала оръжието на християните живеещи в земите близки до военните действия за да не се присъединят към противника.

2.         Сарай Бурну, т.е. „Дворцовия нос” се нарича така, защото там се намира новия султански дворец Топ-капу.

3. Авторът свързва намирането на рибата с избухването на гръцкото въстание и последвалите турски репресии спрямо християните в империята.

4. Става дума за брожението на населението на Враца срещу чорбаджиите поп Пантелей, бакалбаши Иван, хаджи Васил, Елфермаз Нихно и Гено. Недоволството било свързано с прекупуването на данъците, които след това прекупвачите събирали в по-голям размер от населението, а също във заради реквизирания добитък и коли по време на Руско-турската война 1806-1812г. За да успокои напрежението валията наложил глоба на чорбаджиите.