ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Корнелий Непот

ЗА ЗНАМЕНИТИТЕ ЧУЖДОЗЕМНИ ПОЛКОВОДЦИ

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

ПРЕДГОВОР

 

Не се съмнявам, Атик, че ще се намерят много хора, които да счетат съчинение от подобен род за лекомислено и не съвсем достойно за такива видни герои, щом прочетат сведение за това, кой е учил на музика Епаминонд, или при изброяването на неговите добродетели срещнат споменаване за това, че той изящно е танцувал и умело е свирил на флейта. Но такива ще се окажат, навярно, читателите, които са чужди на гръцката образованост, които считат за правилно само това, което се съгласува с техните понятия. Ако пък те узнаят, че всички народи разбират достойното и позорното не еднакво, но съ­дят за всичко по обичаите на  своите предци, то не ще започнат да се удивяват, че аз разказвам за доблестта на гърците, като се съобразявам с техните нрави. Не е било срамно, например, великия атински гражданин Кимон да вземе за жена родната си сестра, тай като съгражданите му се придържали към същото това правило; по нашите пък обичаи това се счита за нечестиво. На Крит за юношите се счита да похвално да имат колкото може поклонници. В Лакедемон няма такава знатна вдовица, която да не е бивало да  бъде поканена на гости за пари. В почти цяла Гърция се считало за голяма чест провъзгласяването за победител в Олимпийските игри, и сред всичките й племена за никого не се е считало за позорно да излиза на сцената, показвайки зрелище на народа; а у нас такива занятия се оценят било като позорни, било като низки и несъвместими с достойнството. И, напротив, много от това, което се счита по нашите обичаи за достойно, на гърците се струва срамно. Например, кой от римляните ще се стесни да доведе на пир жена? Или чия майка на семейство не заема почетно място в дома и не пребивава в обществото? В Гърция всичко става  съвсем иначе. На масата, жената се поканва само в тези случаи, ако се събират роднини, и тя пребивава постоянно само във вътрешната части на дома, наречен гинекон, където няма достъп никой, освен близките й родственици. Да разсъждавам за това още ми пречи както значител­ния обем на съчинението, така и напиращото ми желание да изложа предмета, с който съм се заел. Затова пристъпвам към своето намерение в опиша в тази книга живота на видните пълководци.