ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Пароски мрамор (Marmor Parium)

ИЗГУБЕНА ЧАСТ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Аз съставих [летопис] на изминалите времена [въз основа] на всички документи  и общи пресмятания, като започнах от първия цар на Атина Кекроп1 до тази [година, когато] архонт в Парос е бил ...иант, а в Атина – Диогнет (264/63).

1. От времето когато в Атина се възцарил Кекроп и тази област, дотогава наричана Актика по името на местния жител Актей, започнала да се нарича Кекропия, изминали 1318 години (1582/81).

2. От времето когато Девкалион2 станал цар в Ликорея намираща се край Парнас, а в Атина бил цар Кекроп, са изминали 1310 години (1574/73).

3. От времето когато в Атина станал спор между Арес и Посейдон заради Алиротий3, сина на Посейдон и това място било наречено Аресов хълм4 са изминали 1268 години (1532/31), а тогава Кр(анай)5 бил цар на Атина.

4. От тогава, когато по времето на Девкалион станал потоп и Девкалион избягал от пороя от Ликорея в Атина при Кранай, [където] основал светилище на Зевс Олимпийски и му принесъл благодарствени жертви за спасението, са изминали 1265 години (1529/28), а тогава Кранай бил цар в Атина.

5. От времето, когато Амфиктион6, сина на Девкалион, станал цар в Термопили7, събрал тези, които живеели около светилището, нарекъл [ги] амфиктиони и принесъл жертви [там], където и до сега амфиктионите принасят жертви са изминали 1258 години (1522/21), а тогава Амфиктион бил цар в Атина.

6. От времето когато Елин, сина на  Девкалион, се възцарил във Фтия и наричащите се преди "граикоѝ"8 получили името елини и [били учредени] състезанията Пана ...9 са изминали 1257 години (1521/20), а това станало когато Амфиктион бил цар в Атина.

7. От времето когато Кадм, сина на Агенор, пристигнал в Тива ... и построил Кадмея изминали 1255 години (1519/18), а това станало когато Амфиктион бил цар в Атина.

8. От времето когато станал цар в ...нике изминали 1252 години (1516/15), а се случило когато Амфиктион бил цар в Атина.

9. От времето когато първият петдесетвеслов кораб съоръжен от Данай пръв доплавал от Египет в Елада и бил наречен пентиконтор, а дъщерята на Данай ...и ... (Х)елика, и Архедика, като се отделили от другите, основали светилището на  Атина Линдия и направили жертвоприношение в ... Линд10 на Родос изминали 1247 години (1511/10), а се случило когато в Атина бил цар Ерихтон.

10. От времето когато Ерихтон впрегнал колесница на първите Панатинеи11, учредил състезанията и дал [на местните жители] името атиняни, когато от Кибела произлязла прославата на Майката на Боговете12, когато фригиеца Хиагнис13 за първи път изобретил фригийската флейта в К... , за първи път изсвирил мелодия на така наречения фригийски лад14 и другите стилове за Майката, за Дионис, за Пан и ... изминали 1242 години (1506/05), а се случило когато в Атина бил цар Ерихтон, този, който впрегнал колесницата.

11. От времето когато Минос І бил цар на Крит и основал Аполония, когато в Ида било открито желязото, открили го Идейските Дактили15 Келмий и Дамнаменей, изминали 11[..] години, а се случило когато в Атина бил цар Пандион16.

12. От времето когато Деметра, пристигайки в Атина, дала [първата] реколта и било извършено първото преораване по указанията на Триптолем, сина на Келей и Нера изминали  1146 години (1410/09), а се случило когато в Атина бил цар Ерихтей17.

13. От времето когато Триптолем събрал посятата от него реколта в Рария18, наречена Елевсина, изминали  1145 години (1409/08), а се случило когато в Атина бил цар Ерихтей.

14. От времето когато Орфей... обнародвал своите творения, когато била похитена Кора, а Деметра се отправила да търси [дъщеря си], когато от нея било  сътворено зърното и народа  за първи път прибрал реколта изминали  1135 години (1399/98), а се случило когато в Атина бил цар Ерихтей.

15. От времето когато Евмолп19 ... учредил тайнствата в Елевсина и обнародвал творчеството на [своя] баща Мусей20 изминали  11[..] години, а се случило когато в Атина бил цар Ерихтей, сина на Пандион.

16. От времето когато за първи път било извършено очищение ... изминали 1062 години (1326/25), а се случило когато в Атина бил цар Пандион, сина на Кекроп.

17. От времето когато в Елевсина били учредени химновите състезания ... когато [за първи път се] състояли Ликеите21 в Аркадия и на Ликаон22 [бяха] дадени ... [сред] елините ... изминали … години, а се случило когато в Атина бил цар Пандион, сина на Кекроп.

18. От времето когато... Херакъл ..., а се случило когато в Атина бил цар Егей23.

19. От времето когато в Атина имало неплодородие, [заради което] атиняните се обърнали към оракула Аполон [им]отговорил да се подчинят на присъдата, която Минос счете за необходима изминали 1031 година (1295/94), а се случило когато в Атина бил цар Егей.

20. От времето когато в Атина възцарил Тезей24, обединил в едно цяло дванайсет града25, установил управление и народовластие и ... [напуснал] Атина, учредил след убийството на Синид26 Истмийските игри27 изминали 995 години (1259/58).

21. От времето на похода на амазонките в Атика изминали 992 години (1256/55), а това се случило когато в Атина бил цар Тезей.

22. От времето когато аргивяните се отправили [начело] с Адраст на поход срещу Тива и учредили в Немея28 състезания29 [в чест] на Архемор изминали 987 години (1251/50), а това се случило когато в Атина бил цар Тезей.

23. От времето когато елините се отправили срещу Троя изминали 954 години (1218/17), а това се случило през тринадесетата година от царуването на Менестей30 в Атина.

24. От превземането на Троя, което се случило през двайсет и втората година от царуването на Менестей в Атина, на седмия ден преди края на месец Таргелион31, изминали 945 години (1209/08).

25. От времето когато между Орест, сина на Агамемнон и Еригона, дъщерята на Егист се състоял процеса32 на Аресовия хълм [в Ареопага]  заради [убийството]на Егист и Клетемнестра, който при равен брой на гласовете спечелил Орест изминали 944 години (1208/07), а това се случило когато в Атина бил цар Демофонт.

26. От времето когато Тевкър33 основал Саламин на Кипър изминали 938 години (1202/01), а това се случило когато в Атина бил цар Демофонт.

27. От времето когато Нелей34 основал Милет и всички други [градове] в Йония – Ефес, Еритра, Клазомена, Приен, Лебедос, Теос, Колофон, Миунт, Фокея, Самос, Хиос – и [за първи път] се състояли Панйониите изминали 813 години (1077/76), а това се случило през тринадесетата година [от архонтството] на Медонт35 в Атина.

28. От времето когато започнал да твори поета Хезиод изминали 67[.] години, а това се случило когато в Атина бил цар ... .

29. От времето когато започнал да твори поета Омир изминали 643 години (907/06), а това се случило при царуването в Атина на Диогнет36.

30. От времето когато аргосеца Федон37, потомък на Херакъл от единадесето коляно, въвел единиците за измерване, изготвил везните, започнал да сече в Егина сребърни монети изминали 631 години (895/94), а това се случило когато в Атина царувал Фереклей38.

____________________________________

БЕЛЕЖКИ:

 1. Кекроп –човекът-змия, първият митичен цар на Атина.
 2. Девкалион – син на титана Прометей и Пандора, който преживял всемирния потоп.
 3. Алиротий –според гръцката митология той бил син на Посейден, но бил убит от Арес защото обезчестил дъщеря му Алкипа.
 4. Аресов хълм (гр.Άρειος πάγος) – Ареопага е скала близо да главния вход на Атинския акропол. На това място заседавал съвета на старейшините, който започнал да се нарича по името на мястото Ареопаг. Макар с демократизирането на Атина правомощията на Ареопага да били стеснявани, докато накрая се свели предимно до съдебни, това е бил  един от най-важните държавни органи на Атина.
 5. Кранай – митичен цар на Атина управлявал след Кекроп. Жителите на Атика понякога били наричани „кранайци” по негово име, а областта била наричана по името на дъщеря му Атика (Атида).
 6. Изглежда авторът на хронологията свързва атинския цар Амфиктион, при който Атина бил въведен култа към бог Дионис със Амфиктион, сина на Девкалион и Пира, митичния основател на свещения съюз на племената живеещи в района на светилището на Аполон  Делфийски.
 7. Термопили (Топлите врата)- планински проход свързващ Северна със Средна Гърция.Името иде от топлите извори намиращи се при прохода.
 8. Гърци (Γρακοί )- Названието гърци е било използвано преди това от Хезоид (фр. 3,5 по изданието на Р. Маркелбах - М. Уест) и Аристотел (Метрология, І, 14), но е въведено в широка употреба от римляните. Самите гърци се самоназовавали „елини”. Счита се, че първоначално „елини” се наричало племето обитаващо Фтия, един от четирите основни района на Тесалия ("Илиада", II, 683-684; IX, 478-479; "Одисея", XI, 496; Страбон, IX, 431, 32).
 9. Няма категорично становище за кой праздник се говори в текста.В първото издание е било предложено «Всеелински» («Панелений), но това не е било възприето.
 10. Линд – град на остров Родос, един от най-важните антични градове там..
 11. Панатенеи (Всеатински) –главният празник на Атина.
 12. Произхода на култа към Кибела (Кибебу), „Великата богиня”, „Майката на Боговете”се свързва с Фригия,платото Кибел.
 13. Хиагнис е митичния изобретател на флейтата.
 14. Фригийски лад – един от основните ладове в античната музика нарез с дорийския и лидийския.
 15. Ида е планина в централната част на остров Крит. Според митологията там пребивавали тримата богове-ковачи Дактили: Акмон, Келмий и Дамнаменей.
 16. Пандион – митичен атински цар, който е епоним на една от филите (една от родово-териториалните единици на атинския полис носи неговото име).
 17. Ерихтей – митичен атински цар, при управлението на който била присъединена Елевсина.Неговото име носи един от храмовете на Атинския акропол.
 18. Рария – равнина близо до Елевсина.
 19. Евмолп - митичен цар на Елевсина от тракийски или етиопски  произход, който учредил прочутите елевсински мистерии в чест на богинята Деметра. Основоположник на жреческия род на Евмолпидите.Бил убит от Ерихтей при завладяването на Елевсина.
 20. Мусей – легендарен певец, син или ученик на Орфей.
 21. Ликеите (Ликейските празници) - се провеждали в чест на Зевс на планината Ликея в Аркадия, недалеч от Олимпия. Състояли се от две части: жертвоприношения (вкл. човешки) и атлетически състезания.
 22. Ликаон – легендарен аркадски цар, син на Пеласг. Според митологията той принесъл в жертва на Зевс дете и бил превърнат във вълк (Павсаний Описание Эллады VIII 2, 1-4).
 23. Егей – митичен атински цар, на негово име е наречено Егейско море.
 24. Тезей – митичен атински герой, един от най-прославените легендарни герои на древна Гърция.
 25. Става дума за т.нар. Тезеев синойкизъм.Според Хераклидовата епитома на Аристотеловата „Атинска полития”Тезей обединил атиняните и им дал равни права (Аристотел, „Атинската полития”, изд.”Христо Ботев”,С.,1993г. стр.93).
 26. Синид (Скирон) – митичен разбойник, който убивал пътниците в района на Истъм (Коринтския проток.)
 27. Истмийски игри – тържества в чест на бог Посейдон.
 28. Немея – град в Арголида.
 29. Немейските игри били устройвани на всеки две години в чест на Зевс Немейски. Според единия от митовете те били учредени от Херакъл в чест на победата му над Немейския лъв. Според друга били учредени от аргонавтите, защото когато преминавали през Арголида те срещнали Хипсапила, дъщерята на лемноския цар Тоант, която по това време като пленница на немейския цар Ликург била кърмачка на детето му Офелт; когато отишла да донесе вода на воините змия ухапала останалото без надзор дете и то умряло – преименували го на Архемор и в негова чест устроили игрите.
 30. Менестей – атински цар, убит в Троянската война.
 31. Таргелион – месец от атинския календар, който като годишно време попада в периода на  днешните май-юни.
 32. Егист и Клетемнестра убили цар Агамемнон, но Орест, синът на последния, си отмъстил и на свой ред ги убил. Тогава Еригона, дъщерята на Егист и Клетемнестра завела дело за убийството срещу Орест, но го изгубила.
 33. Тавкър е брат на Аякс и син на Телемон и Хесиона, дъщерята на троянския цар Лаомедонт.Тавкър се счита за най-добрия стрелец с лък сред ахейците и е един от тези, които влизат с дървения кон в Троя. Когато се завръща в родината баща му го обвинил, че не е спасил брат си и го прогонил. Тавкър отишъл на остров Крит и основал град Саламин.
 34. Нелей – син на атинския цар Кодар. Нелей се опитал да завземе властта в Атина, но надделял брат му Медонт. Тогава Нелей решил да основе колония в Милет.
 35. Медонт – първият атински архонт, син на цар Кодар и по-голям брат на Нелей.
 36. Диогент- син на Мегакъл, 6 или 7 архонт-епоним на Атина.В гръцкия текст обаче стои: βασιλεύοντος Άθηνω[ν Δ]ιογνήτου.
 37. Федон – цар или тиранин на Аргос.