ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 78

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 577-578 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта Восточная литература”.

Ръкописи:

Парижка национална библиотека, gr. 938, стр. 100.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. 1-и индикт, през 6961 година от сътворението на света, през 1453 [година от Рождество Христово] Турчинът завзел Града 1.

2. 8-и индикт, през 6968 [година от сътворението на света], през 1461 [година от Рождество Христово] завзел Пелопонес.

3. 9-и индикт, през 6964 [година от сътворението на света], през 1461 [година от Рождество Христово] завзел Синоп и Трапезунд.

4. 10-и индикт, през 6970 [година от сътворението на света], през 1461 [година от Рождество Христово] завзел Далмация.

5. И после през 11-и (!) индикт, през 7029 [година от сътворението на света], през 1521 [година от Рождество Христово] завзел Белград.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бележки:

1.      Цариград.