ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 77

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 575-576 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта Восточная литература”.

Ръкописи:

Атон, Манастира Кутлумуш, 220, стр. 190V. В ръкописа има препис и на хроника № 41.

Издания на текста:

L.-A.  13, lin. 48-52 (S. 29).

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. През 6936 година от сътворението на Адам [станало е през 6939г., която съответства на 1430г. от Рождество Христово] турците завзели Янина.

2. И през 696{1} [година от сътворението на Адам, която съответства на 1453г. от Рождество Христово турците завзели] Града 1.

3. И през {6968} [година от сътворението на Адам, която съответства на 1460г. от Рождество Христово турците завзели] Морея.

4. И през 6966 [година от сътворението на Адам, която съответства на 1457/1458г. от Рождество Христово турците завзели] Ангелокастрон 2.

5. И през 6979 [година от сътворението на Адам, която съответства на 1470г. от Рождество Христово турците завзели] Еврип 3.

6. И през 6988 [година от сътворението на Адам, събитието е станало през 6987г., която съответства на 1479г. от Рождество Христово турците завзели] Свети Мавро.

7 4. άπετμήθησαν †αίδυοιν† ανθρωποι εν τη λεοφορω през 7080 [година от сътворението на Адам, която съответства на 1571г. от Рождество Христово], 15 индикт, на 20,  месец ноември, а на 21 ноември били предадени 15 хиляди аспри5.

 

Бележки:

1. Т. е. Константинопол.

2. Крепост на о. Корфу.

3. Еврип – проток, който в най-тясната си част е широк едва  38метра, който отделя остров Евбея от континента..

4. Добавено с по-късен почерк. Първата част на бележката не е особено ясна и е предадена тук както е публикуван гръцкия текст от Шрайнер.

5. Аспра – (от гръцки άσπρή, άσπρα νομιςμάτα — буквално означава бяла) византийска сребърна монета. По време на Османското робство така била наричана турската сребърна монета акче, която в началото тежала 1.07гр., а после спаднала до 0.13гр., в резултат от което през ХVІІ-ХVІІІв. станала най-дребната монета в империята. Три акчета се равнявали на 1 пара, а 40 пари на 1 грош.